Asiakaspalvelu ja asiointi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus palvelee asiakkaita Vantaan ja Hyvinkään kanslioissa. Porvoo toimii istuntopaikkana.

Asiakaspalvelun soittokello

Kanslioiden lisäksi haastemiespäivystys toimii Porvoossa ja Järvenpäässä. Haastemiespäivystyksen kautta ei kuitenkaan ole mahdollista toimittaa asiakirjoja käräjäoikeudelle eikä ylipäänsä asioida käräjäoikeuden kanssa muuten kuin ottamalla vastaan haastemiesten toimittamia tiedoksiantoja.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden kirjaamo on avoinna arkisin kello 8.00 - 16.15. Kirjaamo vastaanottaa mm. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudelle osoitetut hakemukset, lausumat, vastineet, kirjalliset vaatimukset, tyytymättömyyden ilmoitukset ja Helsingin hovioikeudelle osoitetut valituskirjelmät.

Asiakirjoja voi toimittaa käräjäoikeuteen myös postitse, faxilla, sähköpostilla tai suomi.fi -verkkopalvelun kautta.

Asiakirjojen eri toimittamistavoista löydät tietoa Tuomioistuinlaitoksen sivuilta.

Kans­lioi­den yh­teys­tie­dot:
Van­taan kans­lia
Käyn­tio­soi­te: Pos­tio­soi­te: Tek­no­bu­le­var­di 3-5 E, 01530 Van­taa PL 77, 01511 Van­taa
Vaih­de: Fak­si: Säh­kö­pos­ti: 029 56 45200, pal­ve­lu ruot­sik­si 029 56 50415 029 56 45339 ita-uusi­maa.ko(at)oi­keus.fi
Hy­vin­kään kans­lia
Käyn­tio­soi­te: Ura­kan­ka­tu 1 A, 05900 Hy­vin­kää
Vaih­de: Fak­si: Säh­kö­pos­ti: 029 56 45200, pal­ve­lu ruot­sik­si 029 56 50415 029 56 47772 ita-uusi­maa.ko(at)oi­keus.fi

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden Hyvinkään kanslian aukioloaikoja rajoitetaan. Palvelemme asiakkaitamme toistaiseksi 1.9.2023 lukien poikkeavin aukioloajoin. Hyvinkään kanslian asiakaspalvelu on avoinna maanantaista perjantaihin klo 8 - 12. Puhelinpalvelumme on auki arkisin klo 8 – 16.15.

Puhelujen hinnat löytyvät oikeuslaitoksen sivuilta.

Julkaistu 23.8.2023