Tietoa Itä-Uudenmaan käräjäoikeudesta

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on vuoden 2019 alusta lukien muodostettu yhdistämällä neljästä käräjäoikeudesta (Itä-Uudenmaan, Tuusulan ja Vantaan käräjäoikeus sekä osa Hyvinkään käräjäoikeudesta). Käräjäoikeudella on kansliat Vantaalla ja Hyvinkäällä sekä istuntopaikka Porvoossa. Lisäksi Järvenpäässä ja Porvoossa toimii haastemiesten palvelupisteet. Vantaan kanslia toimii tällä hetkellä väistötiloissa Technopoliksen toimitiloissa Aviapoliksen juna-aseman välittömässä läheisyydessä. Käräjäoikeuden toimipaikkojen sijainti on kuvattuna tarkemmin etusivulla.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on asia­mää­räl­tään Suo­men suu­rin sekä tuo­mio­pii­rin asu­kas­mää­räl­tään ja kä­rä­jä­oi­keu­den hen­ki­lö­kun­nan mää­räl­tään Suo­men toi­sek­si suu­rin kä­rä­jä­oi­keus. Viraston päällikkönä toimii laamanni Timo Heikkinen ja hallintojohtajana Jennimari Huovinen. Käräjäoikeudessa työskentelee lähes 250 henkilöä, joista noin 180 Vantaalla ja noin 50 Hyvinkäällä. Haastemiehiä työskentelee lisäksi Järvenpäässä ja Porvoossa. Käräjäoikeuden toiminnan strategisina tavoitteina on tuottaa laadukasta oikeusturvaa ja taata asian sujuva käsittely. Tavoitteemme on panostaa asiakaspalveluun sekä varmistaa, että avoimuus ja julkisuus toteutuu laissa säädetyllä tavalla.

Käräjäoikeuden toimintamenomäärärahat ovat noin 16,1 miljoonaa euroa, josta 14,5 miljoonaa on henkilöstömenoja. Lisäksi käräjäoikeuden toimitilakustannukset ovat noin 2 miljoonaa euroa. Käräjäoikeuteen saapuu vuosittain yli 100 000 asiaa. Tästä summaarisia riita-asioita on noin 88 000.

Van­taan kans­lia
Virastotalo

Hy­vin­kään kans­lia

Julkaistu 3.4.2024