Henkilöstö ja toimitilat

Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa on henkilöstöä noin 50, josta 12 käräjätuomaria. Viraston päällikkönä toimii laamanni Petteri Palomäki.

Käräjäoikeuden toimitilat sijaitsevat oikeustalon kolmessa eri kerroksessa seuraavasti:

  • ‍K-kerros: haastemiesten palvelupiste, osa valmistelusaleista ja videokuulemishuoneet
  • 2. kerros: pääkäsittelysalit, osa valmistelusaleista ja sovitteluhuone sekä osa henkilökunnan työtiloista
  • 3. kerros: käräjäoikeuden asiakaspalvelu ja henkilökunnan työtilat

Jos olet tulossa käräjäoikeuden istuntoon, vartijat ohjaavat sinut oikeaan kerrokseen ja saliin.

Käräjäoikeuden tiloissa on käytettävissä langaton vierailijaverkko Reitti-public, jonka salasana vaihtuu kahden kuukauden välein. Voimassa olevan salasanan löydät pääaulasta, 2. kerroksen odotustiloista ja 3. kerroksen asiakaspalvelutilasta.

Pää­au­la ja haas­te­mies­ten pal­ve­lu­pis­te

Kuvassa vasemmalla haastemiesten palvelupiste ja takana valmistelusalit 028 ja 029. Käytämme valmistelusaleja tarvittaessa myös videokuulemistiloina.

Kuvassa oikealla vesiautomaatti.


Pää­au­lan odo­tus­ti­lat

Kuvassa vasemmalla pieni videokuulemistila ja vartijoiden huone. Oikealla hyllykkö, josta löydät lomakkeita ja esitteitä.
Kuvassa näkyy oikeuden jäsenten pitkä pöytä, syyttäjän ja todistajan pöydät sekä asianosaisten pöydät ja pöydillä olevat näyttöruudut sähköisen materiaalin esitystä varten.

Is­tun­to­sa­li 3

Pääkäsittelysali 2. kerroksessa.
Kuvassa näkyy asianosaisten pöytä ja seinällä olea esitysnäyttö.

Val­mis­te­lu­huo­ne 219

Valmistelusali 2. kerroksessa.
Kuvassa näkyy 2. kerroksen odotustiloja, valmistelusalien 215 ja 219 ovet ja niiden välissä hissille vievä käytävä.

Odo­tus­ti­lat

2. kerroksessa sijaitsevien salien odotustilat.

So­vit­te­lu­huo­ne

2. kerroksessa sijaitseva huone riita-asioiden ja huoltoriitojen (Follo) sovitteluja varten.
Käräjäoikeuden asiakaspalvelutila

Asia­kas­pal­ve­lu

Käräjäoikeuden asiakaspalvelu 3. kerroksessa (käynti vain hissillä).

Julkaistu 15.5.2023