Maaoikeusasiat

Yhteyshenkilöt maaoikeusasioissa

Maaoikeustuomari, puh. 029 56 47351
Maaoikeusinsinööri, puh. 029 56 47356
Käräjäsihteeri, puh. 029 56 47348

Maaoikeusasioina käsitellään maanmittaustoimituksista, kuntien kiinteistöinsinöörien ja tielautakuntien suorittamista toimituksista tehtyjä valitusasioita niiden kuntien osalta, jotka sijaitsevat Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnassa.

Valitukset maanmittaustoimituksista, kuntien tielautakuntien suorittamista toimituksista sekä kiinteistöinsinöörien toimituksista jätetään käräjäoikeudelle. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tekemisestä.

Maaoikeusasian ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, mikäli korkein oikeus myöntää muutoksenhakuluvan. Muutoksenhakukirjelmä jätetään käräjäoikeudelle 60 päivän kuluessa ratkaisun julistamis- tai antamispäivästä. Kirjelmässä on esitettävä valituslupahakemus sekä valitus korkeimmalle oikeudelle.

 
Julkaistu 18.5.2020