Maaoikeusasiat

Kanslia

p. 029 5647354

Maaoikeustuomari p. 029 56 47351

Maaoikeusinsinööri p. 029 56 47356

  • Maaoikeusasioina käsitellään maanmittaustoimituksista, kuntien kiinteistöinsinöörien ja tielautakuntien suorittamista toimituksista tehtyjä valitusasioita niiden kuntien osalta, jotka sijaitsevat Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnassa.
  • Valitukset maanmittaustoimituksista, kuntien tielautakuntien suorittamista toimituksista sekä kiinteistöinsinöörien toimituksista jätetään käräjäoikeudelle. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tekemisestä.
  • Maaoikeusasian ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, mikäli korkein oikeus myöntää muutoksenhakuluvan. Muutoksenhakukirjelmä jätetään käräjäoikeudelle 60 päivän kuluessa ratkaisun julistamis- tai antamispäivästä. Kirjelmässä on esitettävä valituslupahakemus sekä valitus korkeimmalle oikeudelle.
 
Julkaistu 5.1.2016