Suositus sähköpostin liitetiedostoista

Sähköpostitse tuomioistuimille toimitettavat asiakirjat tulee aina lähettää tuomioistuimen virastopostiin.

Sähköpostin otsikossa tulisi olla kenen nimissä (asianosaisen henkilön sukunimi tai yrityksen nimi) viesti lähetetään ja asianumero (diaarinumero tai AIPA-id), jos se on jo tiedossa.

Asiakirjat pyydetään toimittamaan tekstimuotoisina PDF/A-tiedostoina. Ohje koskee myös kuvatiedostoja, kunhan kuvan laatu ei heikkene.

Asiakirjat, myös kirjalliset todisteet, pyydetään toimittamaan erillisinä tiedostoina: esimerkiksi hakemus, vastaus ja jokainen kirjallinen todiste kukin erillisenä tiedostona.

Asiakirjan tiedostonimessä tulee näkyä asiakirjan toimittaneen asianosaisen nimi sekä mikä asiakirja on kyseessä (esimerkiksi "Sukunimi hakemus.pdf" ”Sukunimi kirjallinen todiste 1.pdf”).

Salassa pidettäviä ja arkaluontoisia asiakirjoja on mahdollista lähettää Oikeusministeriön turvaviestipalvelulla.


Asiakaspalvelu

Kirjaamon henkilökunta palvelee sinua arkisin kello 8.00 - 16.15

Asiointi puhelimessa ja sähköisesti

Voit ottaa meihin yhteyttä:

  • puhelimitse 029 564 8210
  • sähköpostitse keski-suomi.ko[at]oikeus.fi

Kirjaamosta saat opastusta ja neuvontaa menettelykysymyksissä, mutta tuomioistuin ei voi antaa asianajollisia neuvoja. Mikäli tarvitset asianajollisia neuvoja, ota yhteyttä oikeusaputoimistoon, asianajotoimistoon tai lakiasiaintoimistoon. Lisätietoa asianajajista löydät asianajajaliiton sivuilta.‍

Kirjaamosta voi myös tilata asiakirjoja.

Lisätietoa Keski-Suomen käräjäoikeudessa käsiteltävistä asioista.‍

Asiointi henkilökohtaisesti

Asiakaspalvelu sijaitsee Cygnaeustalon 2. kerroksessa heti turvatarkastuksen jälkeen.

Asiakaspalveluun voit jättää käräjoikeudelle osoitetun asiakirjan, esimerkiksi hakemuksen, lausuman, kirjallisen vaatimuksen, tyytymättömyyden ilmoituksen tai hovioikeudelle osoitetun valituskirjelmän.

Tiedoksiantokanslia

Tiedoksiantokanslia sijaitsee 1. kerroksessa pääovesta vasemmalle.

Lisätietoa tiedoksiantokanslian toiminnasta.

Tiedoksiantokanslia

Julkaistu 8.7.2021