Tuomioistuinharjoittelu

Vuoden 2019 aikana tuomioistuinharjoittelun käräjäoikeudessa aloittavat käräjänotaarit on valittu.

Seuraavat käräjänotaarien harjoittelujaksot alkavat 1.1.2020, 1.3.2020, 1.5.2020, 1.6.2020 ja 1.9.2020 ja 1.12.2020.

Käräjänotaarien harjoittelupaikoista ilmoitetaan www.valtiolle.fi -sivustolla.

Käräjänotaarien valinnan tekee tuomarinkoulutuslautakunta. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä. https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html .


 
Julkaistu 21.10.2019