Tuomioistuinharjoittelu

Vuonna 2023 aloittavat käräjänotaarit on valittu. 

Vuonna 2024 alkavien tuomioistuinharjoittelupaikkojen haku alkaa vuoden 2023 aikana. Hakuilmoitus julkaistaan Valtiolle.fi-järjestelmässä. 

Käräjänotaarien valinnan tekee tuomarinkoulutuslautakunta. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä. https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html .

Kymenlaakson käräjäoikeuden käräjänotaareiden harjoittelujaksot alkavat 1.3., 1.6., 1.9., sekä 1.12.

Julkaistu 5.1.2021