Vastaamo-kokonaisuuden tuomioistuinkäsittely on alkanut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa

Syyttäjä on tänään nostanut Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa syytteen ns. Vastaamo-kokonaisuudessa. Syyttäjä vaatii vangittuna olevalle vastaajalle Aleksanteri Kivimäelle rangaistusta

  • törkeästä tietomurrosta
  • törkeän kiristyksen yrityksestä
  • 9.598 törkeästä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä
  • 21.316 törkeän kiristyksen yrityksestä ja
  • 20 törkeästä kiristyksestä

Kokonaisuudessa on yli 21.000 asianomistajaa.

Syyttäjän syytteen sisältö ei ole vielä julkinen, mutta käräjäoikeus tulee tekemään päätöksen syytteen julkisuudesta vielä tämän päivän aikana. Haastehakemuksen liitteet ovat edelleen salassa pidettäviä.

Käräjäoikeus ilmoittaa asiasta ja sen käsittelystä asianomistajille henkilökohtaisesti tämän viikon aikana lähetettävillä kirjeillä. Samalla käräjäoikeus varaa asianomistajille mahdollisuuden esittää rikokseen perustuvat vaatimuksensa vastaajaa kohtaan kirjallisesti. Kirjeissä asianomistajille annetaan myös toimintaohjeistus vaatimusten esittämistä sekä oikeudenkäyntiin osallistumista varten. Ohjeistus tullaan pääosin julkaisemaan myös käräjäoikeuden Vastaamo-sivuilla.

Asianomistajien mahdolliset yksityisoikeudelliset korvausvaatimukset tullaan asian laadun sekä asianomistajien suuren määrän vuoksi erottamaan myöhemmin erillisinä riita-asioina käsiteltäviksi, eikä niitä siten käsitellä tänään vireille tulleen rikosasian yhteydessä. Vastaajaa kohtaan esitettävät korvausvaatimuksetkin tullaan kuitenkin pyytämään kirjallisesti jo nyt.

Rikosasian pääkäsittely alkaa 13.11.2023 ja sille on varattu aikaa helmikuun 2024 loppuun asti. Pääkäsittelyn aloittamista on siirretty laissa säädetystä kahden viikon määräajasta puolustuksen pyynnöstä. Pääkäsittelyn aloittamisen siirrolla mahdollistetaan myös se, että asianomistajille ehditään ilmoittaa käsittelystä ennen istuntojen aloittamista. Tarkempi tieto pääkäsittelypäivistä annetaan käräjäoikeuden verkkosivujen Vastaamo-sivuilla. Pääkäsittelyä edeltää valmisteluistunto, joka toimitetaan 26.10.2023.

Vastaamo-kokonaisuuden istunnot järjestetään Espoon oikeustalossa Otaniemessä, jossa median edustajat ja mahdollinen yleisö voivat olla läsnä normaaliin tapaan. Käräjäoikeus pyytää kuitenkin huomaamaan, että tungoksen välttämiseksi yleisön määrää istuntosalissa voidaan joutua rajoittamaan. Median edustajia pyydetään lisäksi ilmoittamaan saapumisestaan etukäteen osoitteeseen [email protected]. Kuvaaminen istuntosalissa on sallittua vain erikseen ilmoitettavina ajankohtina.

Pysäköintipaikkojen määrä Espoon oikeustalon läheisyydessä on rajallinen. Tämän vuoksi käräjäoikeus kehottaa käyttämään oikeustalolle saapumiseen julkista liikennettä.

Asianomistajien henkilöllisyys on määrätty tänään tehdyllä päätöksellä salassa pidettäviksi, koska oikeudenkäynnissä on kysymys erityisen arkaluonteisista heidän yksityiselämäänsä liittyvistä seikoista. Tämän vuoksi käräjäoikeus on myös varannut pääkäsittelyyn ennakkoon ilmoittautuneille noin 500 asianomistajalle erilliset videoyhteyksin varustetut tilat kahdesta eri osoitteesta pääkaupunkiseudulla. Tiloissa on paikat noin 600 henkilölle, joten asianomistajien mahdolliset oikeudenkäyntiavustajatkin voivat osallistua oikeudenkäyntiin sieltä. Asianomistajille varatuissa oikeuspaikoissa on paikalla myös rikosuhripäivystyksen edustus. Asianomistajille varattujen oikeuspaikkojen sijainti ja ohjeet paikkoihin saapumiseen ilmoitetaan asianomistajille henkilökohtaisesti lähetettävissä kirjeissä.

Asianomistajien suojaamiseksi heille varattuihin tiloihin ei päästetä median edustajia tai yleisöä. Käräjäoikeus pyytää, että asianomistajien yksityisyyttä kunnioitetaan myös heille varattujen tilojen läheisyydessä, ja ettei istuntoon saapuvia asianomistajia kuvata tai heitä muutenkaan tuolloin lähestytä.

Käräjäoikeus tulee tiedottamaan käsittelyyn liittyvistä seikoista verkkosivuillaan vielä ennen pääkäsittelyn aloittamista.

Julkaistu 18.10.2023