Lappi suudvuõiǥâs

Lappi suudvuõiggâz suudâmkruu´ǧǧe ko´lle Kemijääu´r da Ruä´vnjaarg gåårad di Enontekiö, Aanar, Keminmaa, Kittilä, Kolari, Muonio, Pelkosnjaarǥ, Pello, Posio, Ranua, Salla, Suõvvkuõšk, Simo, Suä´đjel, Tervola, Uccjooǥǥ da Ylitornio kåå´dd.

Lappi suudvuõiggâz suudâmkruu´ǧǧe kuulli aa´ššin vuei´tet ä´ššeed Ruä´vnjaarg le´be Ǩeeʹmm pravlee´nn’jain

Ruä´vnjaarg pravlee´nn’ja
Lij äävai arggpeei´vi čiâss 8.00 - 16.15

Jåå´ttemaddrõs:
Oikeustalo, Valtakatu 17, 96200 Ruä´vnjargg

Påå´štaddrõs:
Valtakatu 17, 96200 Ruä´vnjargg

Te´lfon:
029 56 50100

Fakss:
029 56 50129

Ne´ttpåå´št:
lappi.ko(at)oikeus.fi
(Ne´ttpåå´št vuõltte´mmen (at)-mie´rǩǩumuš ko´rvveet @-miârkain)

Ǩeeʹmm pravlee´nn’ja
Lij äävai arggpeei´vi čiâss 8.00 - 16.15

Jåå´ttemaddrõs:
Oikeustalo, Valtakatu 39, 94100 Ǩeeʹmm

Te´lfon:
029 56 49900

Fakss:
029 56 49913

Ne´ttpåå´št:
lappi.ko(at)oikeus.fi
(Ne´ttpåå´št vuõltte´mmen (at)-mie´rǩǩumuš ko´rvveet @-miârkain)


Suudvuõiggâz vaaldšem

Laamann 029 56 50155
Vaaldšempiisar 029 56 49909


Ä´ššǩe´rjjti´ll’jumužž da – teâđstõõllmõõžž

Ruä´vnjaarg pravlee´nn’ja

lappi.ko(at)oikeus.fi (Ne´ttpåå´št vuõltte´mmen (at)-mie´rǩǩumuš ko´rvveet @-miârkain)
Te´l 029 56 50106

Ǩeeʹmm pravlee´nn’ja

lappi.ko(at)oikeus.fi (Ne´ttpåå´št vuõltte´mmen (at)-mie´rǩǩumuš ko´rvveet @-miârkain)
Te´l 029 56 49920


Suudpei´vvrõõttmõš

Ruä´vnjaarg pravlee´nn’ja
Te´l 029 56 50133

Ǩeeʹmm pravlee´nn’ja
Te´l 029 56 49987

Te´lfonsaaǥǥ hââ´dd
Pukin vaaldšemvuu´d juâkksid soittum 029 56 – alggsaž te´lfonsaaǥǥin pe´rrjet såittai operaattoor suåppmõõžž mie´lddlaž pääiklažsä´imm- le´be mä´tǩǩte´lfonmähss. Ålggjânnmin såittmen hââ´dd meä´rtââll pääiklaž operaattor.

 
Julkaistu 23.1.2019