Tuomioistuinharjoittelu

Lapin käräjäoikeudessa on viisi käräjänotaaria. Harjoittelujaksot alkavat vuosittain Rovaniemellä ja Kemissä 1.2., 1.6. ja 1.10.
Yhdistelmäharjoittelun notaari aloittaa Rovaniemellä 1.11.

Käräjänotaarien valinta on 1.1.2017 lukien siirtynyt käräjäoikeuksilta toimintansa aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.Julkaistu 8.1.2021