Tuomioistuinharjoittelu

Käräjäoikeudessa on viisi käräjänotaaria. Harjoittelujaksot alkavat vuosittain Rovaniemellä 1.1., 1.5. ja 1.9. sekä Kemissä 1.2. ja 1.8.

1.1.2017 lukien käräjänotaarien valinta on siirtynyt käräjäoikeuksilta toimintansa aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.
 
Julkaistu 23.1.2019