Tuomioistuinharjoittelu

Vuonna 2020 tuomioistuinharjoittelunsa Oulun käräjäoikeudessa tekee kaksitoista käräjänotaaria, joista kaksi suorittaa harjoittelunsa ensimmäiset kuusi kuukautta käräjäoikeudessa, ja loput kuusi kuukautta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Käräjänotaarivalinnat tekee tuomarinkoulutuslautakunta. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.

Tuomarinkoulutuslautakunta tiedottaa käräjänotaarien haku- ja valintamenettelystä omilla verkkosivuillaan (Tuomarinkoulutuslautakunta).

Käräjänotaarit aloittavat tuomioistuinharjoittelunsa Oulun käräjäoikeudessa neljän kuukauden välein: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Yhdistelmänotaarit aloittavat harjoittelunsa helmi- ja elokuussa.

Käräjänotaareille laaditaan harjoittelusuunnitelma. Käräjänotaareiden vastuutuomari vastaa harjoittelusuunnitelman käytännön toteuttamisesta. Lisäksi käräjänotaareille on nimetty tutortuomareita eri asiaryhmiin.

Lisätietoja:
käräjätuomari Anneli Jaakola p. 029 56 49641

 
Julkaistu 23.1.2020
Sivun alkuun |