Tuomioistuinharjoittelu

Vuonna 2023 tuomioistuinharjoittelunsa Oulun käräjäoikeudessa suorittaa kolmetoista käräjänotaaria, joista kolme suorittavat harjoittelunsa ensimmäiset kuusi kuukautta käräjäoikeudessa, ja kaksi heistä suorittaa loput kuusi kuukautta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa ja yksi Rovaniemen hovioikeudessa.

Käräjänotaarivalinnat tekee tuomarinkoulutuslautakunta. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.

Tuomarinkoulutuslautakunta tiedottaa käräjänotaarien haku- ja valintamenettelystä omilla verkkosivuillaan (linkki sivuston lopussa).

Käräjänotaarit aloittavat tuomioistuinharjoittelunsa Oulun käräjäoikeudessa neljän kuukauden välein: helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa. Yhdistelmänotaarit aloittavat harjoittelunsa helmi-, touko- ja elokuussa.

Käräjänotaareille laaditaan harjoittelusuunnitelma. Käräjänotaareiden vastuutuomari vastaa harjoittelusuunnitelman käytännön toteuttamisesta. Lisäksi käräjänotaareille on nimetty tutortuomareita eri asiaryhmiin.

Lisätietoja:

käräjätuomari Annamari Tuomivaara p. 0295 649 634

Julkaistu 27.1.2023