Tuomioistuinharjoittelu

Vuonna 2019 tuomioistuinharjoittelunsa Oulun käräjäoikeudessa tekee yksitoista käräjänotaaria, joista kaksi suorittaa harjoittelunsa ensimmäiset kuusi kuukautta käräjäoikeudessa, ja loput kuusi kuukautta Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa.

Käräjänotaarivalinnat tekee tuomarinkoulutuslautakunta. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.

Tuomarinkoulutuslautakunta tiedottaa käräjänotaarien haku- ja valintamenettelystä omilla verkkosivuillaan (Tuomarinkoulutuslautakunta).

Käräjänotaarit aloittavat tuomioistuinharjoittelunsa Oulun käräjäoikeudessa kolmen kuukauden välein: helmi-, touko-, elo ja marraskuussa. Yhdistelmänotaarit aloittavat harjoittelunsa 1.2. ja 1.8.

Käräjänotaareille laaditaan harjoittelusuunnitelma. Käräjänotaareiden vastuutuomari vastaa harjoittelusuunnitelman käytännön toteuttamisesta. Lisäksi käräjänotaareille on nimetty tutortuomareita eri asiaryhmiin.

Lisätietoja antaa hallintojohtaja Jari Lehtelä puhelin 029 564 9515

 
Julkaistu 7.1.2019
Sivun alkuun |