Tuomioistuinharjoittelu

Käräjänotaarien valinta on 1.1.2017 lukien siirtynyt käräjäoikeuksilta toimintansa aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.

Tuomarinkoulutuslautakunta tulee tiedottamaan käräjänotaarien haku- ja valintamenettelystä myöhemmin erikseen.

Lisätietoja antaa hallintosihteeri Marja Häkkinen, puhelin 029 56 47103.

 
Julkaistu 24.2.2017