Tuomioistuinharjoittelu

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on 11 käräjänotaaria. Käräjänotaarien harjoittelujaksot alkavat aina jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, poislukien heinäkuu.

Käräjänotaarien harjoittelupaikoista ilmoitetaan www.valtiolle.fi -sivustolla. Vuoden 2018 harjoittelupaikkoihin hakuaika päättyy 18.4.2017. Ilmoituksen ID-numero on 25-254-2017.


1.1.2017 lukien käräjänotaarien valinta on siirtynyt käräjäoikeuksilta toimintansa aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html.. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.


Lisätietoja antaa Pirkanmaan käräjäoikeuden hallintojohtaja Markku Ratilainen,
puhelin 029 56 47601.

 
Julkaistu 1.6.2018