Tuomioistuinharjoittelu

Pirkanmaan käräjäoikeudessa on 12 käräjänotaaria. Käräjänotaarien harjoittelujaksot alkavat aina jokaisen kuukauden ensimmäisenä päivänä, poislukien heinäkuu.

Julkaistu 11.3.2021