Tuomioistuinharjoittelu

Pohjanmaan käräjäoikeudessa on 5 tuomioistuinharjoittelua suorittavaa käräjänotaaria. Harjoittelujaksot alkavat 1.1., 1.5. ja 1.9. Vaasassa sekä 1.3. ja 1.9. Kokkolassa. Näistä viidestä paikasta kolme on ruotsinkielisisä kielivirkoja. Käräjänotaarien valinnasta vastaa valtakunnallinen tuomarinkoulutuslautakunta https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html . Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä. Kielivaatimus: Kielivirkoihin on vaatimuksena ruotsin kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä suomen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Suomenkielisiin virkoihin tilanne on päinvastainen. Lisätietoja antaa johtava laamanni Daniel Allén, puhelin 029 56 49119.

Julkaistu 1.3.2019