1.4.2020
»

Tuomioistuimet ovat yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja niiden on huolehdittava kansalaisten oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös tuomioistuinten on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

28.8.2019
»

Käsittely keskitetään ja sähköinen asiointi tulee pakolliseksi

Julkaistu 1.4.2015