Tuomioistuinharjoittelu

Satakunnan käräjäoikeudessa on 4 tuomioistuinharjoittelua suorittavaa käräjänotaarin määräaikaista virkaa. Harjoittelujaksot alkavat helmi-, huhti-, elo- ja lokakuussa ja kestävät vuoden.

Vuoden 2017 aikana tuomioistuinharjoittelun käräjäoikeudessa aloittavat käräjänotaarit on jo valittu vuonna 2016.

1.1.2017 lukien käräjänotaarien valinta on siirtynyt käräjäoikeuksilta toimintansa aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.

 
Julkaistu 31.3.2017