Tuomioistuinharjoittelu

1.1.2017 lukien käräjänotaarien valinta on siirtynyt käräjäoikeuksilta toimintansa aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.

Satakunnan käräjäoikeudessa on neljä käräjänotaaria. Käräjänotaarit aloittavat vuoden mittaisen harjoittelujaksonsa helmi-, huhti-, syys- ja marraskuussa. 

Satakunnan käräjäoikeudessa käräjänotaareille laaditaan harjoittelusuunnitelma. 2. osaston johtaja vastaa harjoittelusuunnitelman käytännön toteuttamisesta sekä sisällöstä. Lisäksi laamanni nimittää kullekin käräjänotaarille ohjaamisesta vastaavan tutortuomarin.

Käräjänotaarien harjoittelupaikoista ilmoitetaan www.valtiolle.fi -sivustolla.

Julkaistu 20.3.2023