Oi­keus­a­pu

Tie­toa oi­keus­a­vus­ta

Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa on usein tarpeen käyttää lainoppinutta avustajaa.

Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei hänellä ole varaa itse hankkia tarvitsemaansa apua, se voidaan kustantaa hänelle joko osaksi tai kokonaan valtion varoin. Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata.

Oikeusavun antamista varten valtiolla on oikeusaputoimistoja. Niissä oikeusapua tarjoavat julkiset oikeusavustajat. Oikeudenkäyntiasioissa oikeusapua tarjoavat julkisten oikeusavustajien lisäksi myös asianajajat ja luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat. Muissa asioissa oikeusapua tarjoavat lähtökohtaisesti julkiset oikeusavustajat.

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin.

Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan.

Kysy cha­tis­sa

Klikkaa chat-painiketta sivun alaosassa ja keskustele nimettömästi oikeusavun asiantuntijan kanssa.

Neuvonta suomeksi ma–pe klo 10–12
Neuvonta ruotsiksi pe klo 10–12
Neuvonta englanniksi ke klo 10–12