Oikeusturvavakuutus

Oikeusapua ei yleensä myönnetä, jos oikeusavun hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta hänen asiansa kulut korvataan.

Koska oikeusapua ei myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, hakijan tulisi ensin selvittää vakuutusyhtiöstään, onko hänen vakuutuksensa käytettävissä kyseessä olevaan asiaan.

Oikeusturvavakuutus on yleensä osana

  • kotivakuutusta
  • kiinteistö-, vene-, metsä- ja matkavakuutusta
  • ammattiliittojen vakuutusta
  • autovakuutusta
  • yritysvakuutusta
  • maatilavakuutusta.

Jos riita koskee työsuhdeturvaa, tulee hakijan myös selvittää, kuuluuko hän ammattiliittoon. Ammattiliitoilla saattaa olla ryhmävakuutuksia, joihin oikeusturvavakuutus liittyy.

Hakija voi saada oikeusapua vakuutuksensa omavastuuosuuteen, jos hän saisi oikeusapua korvauksetta tulojensa ja varallisuutensa perusteella.

Poikkeustapauksessa tuomioistuin voi myöntää oikeusapua vakuutuksen enimmäiskorvauksen ylittäviin oikeudenkäyntikuluihin.

Oikeusapua voidaan oikeusturvavakuutuksen olemassa olosta huolimatta myöntää, jos vakuutus ei tosiasiassa esimerkiksi maksamattomien vakuutusmaksujen vuoksi ole käytettävissä asian oikeudenkäyntikuluihin. Oikeusavun hakijan vedotessa tähän seikkaan hänen on esitettävä vakuutusyhtiön selvitys.

Oikeusavun ja oikeusturvavakuutuksen yhteensovittamisesta on laadittu käsikirja. Siinä on menettelyohjeita oikeusaputoimistoille, tuomioistuimille, yksityisille asianajajille ja vakuutusyhtiöille. Käsikirja on julkaistu valtioneuvoston julkaisuarkistossa.


Julkaistu 7.2.2021