Att lämna in handlingar

Handlingar kan lämnas till ett ämbetsverk per e-post eller i e-tjänsterna . Dessa kan även lämnas in personligen till ett ämbetsverk, genom ett ombud eller en kurir eller genom att sända dem per post. Ombudet ska ha en fullmakt.

Den som sänder handlingar är ansvarig för att de är framme inom utsatt tid på kontorstid. Handlingarna ska mottagas inom utsatt tid oavsett hur de lämnas till ämbetsverket.

Att lämna in handlingar till en domstol

Att skicka dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter

‍Om du vill skicka konfidentiella eller känsliga handlingar till ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde, använd helst ministeriets tjänst för krypterade e-postmeddelanden på adressen https://turvaviesti.om.fi. Den är gratis och lätt och trygg att använda.

När du skickar krypterad e-post till ett ämbetsverk, ange behövliga identifieringsuppgifter (namn, referens osv.) på ämnesraden och i själva meddelandet så att mottagaren får information om både ämnet och avsändaren och kan vidarebefordra ditt meddelande till rätt person.

Mer information om hur du skickar krypterad e-post till ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde finns här: Anvisningar för att skicka krypterad e-post [pdf, 484.6 kB] .

( Om du vill skicka handlingar till justitieministeriet, använd e-posttjänsten på adressen https://turvaviesti.gov.fi som fungerar enligt samma princip. )

Publicerad 16.1.2023