Velan vanhentuminen

Velan lopullinen vanhentuminen määräytyy sen mukaan, onko kyseessä julkis- vai yksityisoikeudellinen velka.

Julkisoikeudellinen velka vanhentuu lopullisesti, kun eräpäivää seuraavat viisi kokonaista kalenterivuotta ovat kuluneet. Jos esimerkiksi laskun eräpäivä on ollut 31.5.2017, on velka lopullisesti vanhentunut 1.1.2023.

Yksityisoikeudellinen velka voi vanhentua kahdella tapaa: yleisen tai lopullisen vanhentumisajan mukaan. Kuvion saavutettavan version voit avata tästä [pdf, 504.8 kB]

Yleinen vanhentumisaika

Yleiseen vanhentumisaikaan vaikuttaa velkojan ja velallisen toiminta perinnän aikana. Velkomustuomion saaneen velan yleinen vanhentumisaika on viisi vuotta. Sellaisen velan, jolla ei ole velkomustuomiota, yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta. Yleisen vanhentumisajan kulumisen katkaisee muun muassa:

  • velkoja lähettää muistutuksen tai saldotodistuksen velasta
  • velkoja panee vireille velkaa koskevan ulosottoasian
  • velallinen tunnustaa velan olemassaolon esimerkiksi maksamalla sitä tai sopimalla maksujärjestelystä

Jos yleinen vanhentumisaika on katkaistu jollakin edellä mainituista tavoista, alkaa yleisen vanhentumisajan laskeminen alusta. Velka voi vanhentua yleisen vanhentumisajan perusteella ennen kuin velan lopullinen vanhentumisaika täyttyy.

Lopullinen vanhentumisaika

Lopullinen vanhentumisaika lasketaan velkomustuomion antamisesta tai velan ensimmäisestä eräpäivästä. Vanhentuminen toteutuu sen mukaan, kumpi ajankohta saavutetaan ensin:

  • Velka, johon on haettu velkomustuomio, vanhenee lopullisesti tuomiopäivästä laskien 15 vuodessa. Jos kuitenkin velkojana on yksityishenkilö tai velka johtuu rikoksesta, vanhenemisaika on 20 vuotta.
  • Velka, johon ei ole haettu velkomustuomiota, vanhenee lopullisesti eräpäivästä laskien 20 vuoden kuluttua. Jos kuitenkin velkojana on yksityishenkilö, vanhenemisaika on 25 vuotta.

Laissa on määritetty, että lopullista vanhentumisaikaa ei voi katkaista.

Velan vanhentumisen seuraaminen on velallisen vastuulla

Jos epäilet velkasi vanhentuneen, tutki ensin velkaa koskevat asiakirjat (esim. laskut, perintäkirjeet, perintätoimistojen sähköisen asiointipalvelun tiedot ja ulosoton tulosteet). Voit käyttää apuna oheista kuviota hahmottaaksesi, onko velan yleinen tai lopullinen vanhentumisaika täyttynyt.

Jos velka on tai on ollut ulosotossa, voi yksityisoikeudellisen velan lopullisen vanhentumisajan tarkistaa velallisen ulosottoasiat- listasta. Listan voit hakea Ulosottolaitoksen sähköisestä asiointipalvelusta . Tiedon velan lopullisesta vanhentumisajasta löydät listan kohdasta ”täytäntöönpanoperuste”.

Jos omaisuuttasi on ulosmitattu ennen velan vanhentumista, jää ulosmittaus voimaan. Ulosotto voi myydä omaisuuden ja maksaa sillä velkaa, jonka vuoksi ulosmittaus on tehty – myös sen jälkeen, kun velka on vanhentunut.

Tarvittaessa velkojan velvollisuutena on todistaa, miten ja milloin velan yleinen vanhentumisaika on katkaistu tai jos lopullisen velan vanhentumisajan määräaika ei ole vielä täyttynyt.

Tarvittaessa talous- ja velkaneuvojat neuvovat miten velan vanhentumista voi selvittää. Talous- ja velkaneuvonnan yhteystiedot.

Lisätietoja muualla

Julkaistu 2.12.2020