Adoptio

Suomalaisen lapsen adoption vahvistamista haetaan kirjallisella hakemuksella adoptiohakijoiden kotikunnan käräjäoikeudelta.

Adoptiota haluavan on pyydettävä kotikuntansa sosiaalitoimelta tai luvan saaneelta adoptiotoimistolta adoptioneuvontaa. Neuvonnan antaja antaa kirjallisen selvityksen neuvonnan antamisesta. Selvitys tulee liittää vahvistamista koskevaan hakemukseen.

Kansainvälinen adoptio edellyttää yleensä adoptiolupaa adoptiolautakunnalta. Adoptiota haluavan on pääsääntöisesti pyydettävä kansainvälistä adoptiopalvelua.

Tarkempaa tietoa adoptiosta saa oman kunnan sosiaalitoimesta sekä Sosiaali- ja terveysministeriöstä (stm.fi).

Julkaistu 7.12.2020