Maaoikeusasiat

Maaoikeus on käräjäoikeuden kokoonpano, joka käsittelee maaoikeusasioita eli kiinteistötoimituksista aiheutuvia riitoja ja valituksia. Tällaisia ovat kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetuista halkomis-, lohkomis- ja rasitetoimituksista sekä lunastuslain ja yksityistielain mukaisista toimituksista tehdyt valitukset. Menettely maaoikeudessa muistuttaa suurelta osin käräjäoikeuden riita-asiain menettelyä.

Maaoikeusasioita käsittelevät Etelä-Savon, Itä-Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Lapin, Oulun, Pohjanmaan, Pohjois-Savon, ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet. Käräjäoikeuden erillisenä osastona toimivassa maaoikeudessa on näihin asioihin erikoistunut käräjätuomari puheenjohtajana ja maaoikeusinsinööri sekä pääkäsittelyissä kaksi lautamiestä. Maaoikeuden ratkaisuihin haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta .

Tuomiopiirit maaoikeusasioissa

(vahvistettu 1.1.2019)

  1. Etelä-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat sekä Kymenlaakson maakunta lukuun ottamatta Pyhtään kuntaa;
  2. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan maakunta sekä Pyhtään, Salon ja Someron kunnat;
  3. Kanta-Hämeen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnat;
  4. Lapin käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kainuun ja Lapin maakunnat sekä Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven kunnat;
  5. Oulun käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakunta lukuun ottamatta Kuusamon, Taivalkosken ja Pudasjärven kuntia;
  6. Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat;
  7. Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat;
  8. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Ahvenanmaan ja Satakunnan maakunnat sekä Varsinais-Suomen maakunta lukuun ottamatta Salon ja Someron kuntia.

Julkaistu 8.3.2024