Ryhmäkanne

Ryhmäkanne on mahdollinen esimerkiksi kulutustavaran virhettä tai sopimusehtojen tulkintaa koskevissa riidoissa. Myös sijoitustuotteiden ja vakuutusten, esimerkiksi eläkevakuutusten, säästöhenkivakuutusten ja rahastoosuuksien myyntiä ja markkinointia koskevat kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliset riidat kuuluvat lain soveltamisalaan.

Ryhmäkanteiden käsittely on keskitetty 1.1.2019 lukien Helsingin käräjäoikeuteen.

Asian käsittely ryhmäkanteena edellyttää, että usealla henkilöllä on samaa vastaajaa koskeva vaatimus, joka perustuu samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin. Kuluttaja-asiamies nostaa ryhmäkanteen ja toimii ryhmän edustajana. Oikeudenkäyntikulut eivät tule ryhmän jäsenten maksettaviksi, vaan ne maksaa joko kantaja eli kuluttaja-asiamies tai vastaaja.

Julkaistu 21.1.2021