Summaarinen riita-asia

Summaarisella riita-asialla tarkoitetaan sellaista riidatonta asiaa, jonka käräjäoikeus ratkaisee kirjallisessa menettelyssä.

Summaarisia riita-asioita ovat riidattomat velkomisasiat, esimerkiksi vuokrasaatavat, kuluttajaluotot sekä puhelin- ja sähkölaskut, ja häätöä sekä hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista koskevat riidattomat asiat.

Summaarisen riita-asian voi panna käräjäoikeudessa vireille tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella eikä haastehakemuksen perustelujen ei tarvitse olla niin yksityiskohtaiset kuin riitaiseksi tiedetyssä asiassa. Tällöin myöskään todistelua ei tarvitse ilmoittaa haastehakemuksessa. Suppean haastehakemuksen käyttö edellyttää kantajan eli velkojan ilmoitusta siitä, ettei asia ole hänen käsityksensä mukaan riitainen.

Summaarisessa riita-asiassa sähköinen asiointi on pakollista muille kuin omassa asiassaan toimiville yksityishenkilöille. Sähköisestä asioinnista saat lisätietoja sivulta käräjäoikeuden sähköinen asiointipalvelu .

Yksityishenkilöt voivat toimittaa omassa asiassaan summaarisen haastehakemuksen oikeushallinnon sähköisen asiointipalvelun välityksellä, sähköpostin liitetiedostona tai paperisena.

Toimivaltainen käräjäoikeus summaarisessa riita-asiassa määräytyy lähtökohtaisesti vastaajan kotikunnan tai vakituisen asuinpaikan perusteella.

Jos suppealla haastehakemuksella vireille tullut asia riitautuu, se siirretään normaaliin riita-asioiden prosessiin. Jos asiaa siihen asti käsitellyt käräjäoikeus ei ole muulla perusteella toimivaltainen, riitautunut asia siirretään käsiteltäväksi toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Vastaajan ollessa yksityishenkilö asia siirtyy tällöin hänen kotipaikkansa tai vakituisen asuinpaikkansa käräjäoikeuteen. Asia voidaan jättää siirtämättä tietyissä tilanteissa.

Tuomiopiirit summaarisissa riita-asioissa

(vahvistettu 1.1.2021)

  1. Ahvenanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu Ahvenanmaan maakunta;
  2. Helsingin käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu Helsingin kaupunki;
  3. Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan maakunta, lukuun ottamatta Helsingin kaupunkia, sekä Pyhtään kunta;
  4. Kymenlaakson käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnat, lukuun ottamatta Pyhtään kuntaa;
  5. Lapin käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kainuun ja Lapin maakunnat;
  6. Oulun käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu Pohjois-Pohjanmaan maakunta;
  7. Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnat;
  8. Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakunnat
  9. Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakunnat.

Summaarisessa riita-asiassa toimivaltainen käräjäoikeus kunnittain [pdf, 151.1 kt]

Julkaistu 12.2.2024