Pakkokeinot

Rikoksen selvittämisen, oikeudenkäynnin ja rangaistuksen täytäntöönpanon turvaamiseksi on esitutkintaviranomaisten käytössä erilaisia pakkokeinoja. Useiden pakkokeinojen käyttämisestä päättää poliisi. Tällaisia ovat esim. kiinniottaminen, pidättäminen, henkilötuntomerkkien ottaminen, takavarikko ja kotietsintä.

Julkaistu 5.1.2021