Seuraamukset

Rikosasia voi päättyä usealla eri tavalla.

Jos todetaan, ettei vastaaja ole syyllistynyt tekoon, josta häntä on syytetty, syyte hylätään.

Jos vastaajan todetaan syyllistyneen rikokseen eli asiassa vastaanotetun todistelun perusteella on näytetty, että vastaaja on syyllistynyt tekoon ilman varteenotettavaa epäilyä, voidaan hänelle määrätä seuraamuksena:

Vastaajan voidaan myös todeta syyllistyneen rikokseen, mutta hänet jätetään kuitenkin rangaistukseen tuomitsematta. Näin voidaan menetellä esimerkiksi, jos rikosta on pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä tai jos alle 18-vuotiaan tekemän rikoksen katsotaan johtuneen ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta. Syyntakeeton jätetään aina rangaistukseen tuomitsematta.

Rikosrekisteri on valtakunnallinen keskusrekisteri, johon merkitään tuomittujen tietoja. Tietoja kerätään ja talletetaan ja niitä luovutetaan rikosoikeudellisten seuraamusten määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. Tietoja voidaan luovuttaa myös henkilön luotettavuuden tai henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämistä ja arviointia varten. Lisätietoa rikosrekisteristä löytyy Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta .

Julkaistu 29.6.2023