Ulosottovalitus

Ulosottovalituksella haetaan käräjäoikeudelta muutosta ulosottomiehen menettelyyn. Ulosottovalituksen voi tehdä velallinen, velkoja tai muu henkilö, jonka oikeutta ulosmittaus tai ulosottomiehen päätös koskee.

Muutosta ulosottomiehen päätökseen haetaan siltä käräjäoikeudelta, jonka tuomiopiirin alueella täytäntöönpanotoimi on suoritettu.

Lisätietoja ulosottovalituksesta on Ulosottolaitoksen verkkosivuilla.

Julkaistu 7.12.2020