Velkajärjestelyasiat

Vaikeisiin velkaongelmiin joutunut maksukyvytön henkilö voi velkajärjestelyn avulla korjata taloudellisen tilanteensa.

Velallisen on haettava velkajärjestelyä kotikuntansa käräjäoikeudelta.

Katso myös velkajärjestelyasioihin liittyvät lomakkeet.

Velkajärjestelyä hakevan on syytä kääntyä aluksi oikeusaputoimiston talous- ja velkaneuvonnan asiakaspalvelun puoleen.

Käräjäoikeus voi vahvistaa velalliselle maksuohjelman, jossa määrätään, kuinka hänen tulee maksaa velkojaan seuraavien vuosien aikana.

Maksuohjelman pituus on tavallisesti kolmesta viiteen vuotta ja tänä aikana velallisen on käytettävä kaikki mahdolliset ylimääräiset varansa velkojensa maksuun.

Kun velallinen on maksanut veloistaan niin paljon kuin maksuohjelmassa on määrätty, hän vapautuu velkojensa loppuosien maksamisesta.

Maksuohjelmaa voidaan hakemuksesta muuttaa, jos velallisen olosuhteissa tapahtuu maksuohjelman keston aikana olennaisia muutoksia. Jos velallisen tulot kasvavat tai hänen maksukykynsä muuten paranee, hänen on maksettava velkojaan lisää niin kuin maksuohjelmassa on määrätty.

Jos velallinen ei noudata maksuohjelmaa, se voidaan määrätä raukeamaan.

Lisätietoa saa talous- ja velkaneuvonnan sivuilta.

Julkaistu 7.12.2020