Yrityssaneeraus

Yrityssaneeraus on taloudellisissa vaikeuksissa olevan velallisen jatkamiskelpoisen yritystoiminnan tervehdyttämiseksi tai sen edellytysten turvaamiseksi ja velkajärjestelyn aikaansaamiseksi luotu menettely. Tuomioistuimen vahvistamalla saneerausohjelmalla voidaan määrätä velallisen toimintaa, varallisuutta ja velkoja koskevista tervehdyttämistoimenpiteistä ja velkojen järjestelystä.

Julkaistu 7.12.2020