Lainvoimaisuustodistus

Kun asianosainen pyytää viranomaiselta häntä koskevan päätöksen täytäntöönpanoa, viranomainen voi ensin velvoittaa hänet hankkimaan hallinto-oikeudesta todistuksen siitä, että päätöksestä ei ole valitettu valitusaikana eli että päätös on tullut lainvoimaiseksi.

Julkaistu 26.11.2020