Turvatarkastukset

Tuomioistuimessa voidaan järjestää turvatarkastus, jossa tarkastetaan tuomioistuimeen saapuva tai siellä oleva henkilö ja mukana olevat tavarat. Turvatarkastajalla on oikeus tarkastuksen tekemiseen.

Turvatarkastuksella pyritään estämään sellaisten esineiden ja aineiden tuonti tuomioistuimen tiloihin, joilla voidaan vahingoittaa toisia henkilöitä tai omaisuutta tai aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle tai järjestykselle.

Päihteitä, kuten esimerkiksi alkoholia, ei tule pitää mukana oikeustaloon tultaessa. Myös lääkkeiden tarkasteluun turvatarkastuksessa on syytä varautua. Mukana olevista reseptilääkkeistä on syytä esittää lääkemääräys. Lääkkeitä koskeva selvitys voidaan tehdä erillisessä tilassa niin, etteivät ulkopuoliset henkilöt näe esimerkiksi tarkastettavan laukun sisältöä tai kuule yksityisyyden suojan piiriin kuuluvaa keskustelun sisältöä.

Turvatarkastajalla on oikeus ottaa pois esine, joka on vaarallinen tai jonka hallussapito muuten on lain tai sen nojalla annetun määräyksen perusteella kielletty. Tuomioistuimessa asioivan tulee huolehtia siitä, ettei hänen hallussaan ole vaarallisia esineitä. Myös ns. monitoimityökalut luokitellaan turvatarkastuksessa teräaseiksi.

Turvatarkastuksessa on vilkkaina istuntopäivinä ruuhkaa ennen istuntojen yleisintä alkamisaikaa kello 9.00. Tämän vuoksi istuntoon kannattaa tulla hyvissä ajoin.

Tarkempia tietoja turvatarkastuksen käytännöistä saa tuomioistuimelta .

Julkaistu 22.1.2024