Kutsuttuna oikeudenkäyntiin

Saapuminen oikeuteen

Nämä ohjeet pätevät yleisissä tuomioistuimissa.

On tärkeää, että istuntoon saavutaan ajoissa. Kaikille oikeustalolle tuleville tehdään turvatarkastus. Teräaseiden ja muiden turvallisuutta vaarantavien esineiden sekä päihdyttävien aineiden tuominen oikeuteen on kielletty. Turvatarkastuksen jälkeen siirrytään odotustilaan.

Istunnon alkamisajan lähestyessä on hyvä siirtyä odottamaan lähelle istuntosalia. Puheenjohtaja kuuluttaa käsiteltävän asian tiedot ja kutsuu asiaan osalliset istuntosaliin. On mahdollista, että käsittelyn aikataulu venyy ja viivytyksiin tulee varautua. Aikataulumuutoksista pyritään antamaan tietoa heti, kun se on mahdollista.

Matkapuhelin on laitettava äänettömälle ennen istuntosaliin siirtymistä. Oikeudenkäynnin kuvaaminen tai tallentaminen on kiellettyä, ellei puheenjohtaja erikseen anna siihen lupaa.

Jos oikeudenkäyntiin kutsuttu tarvitsee tulkkia, siitä ja tulkattavasta kielestä tulee ilmoittaa viipymättä tuomioistuimelle.

Läsnäolo etäyhteydellä

Tietyissä tilanteissa on mahdollista, että asianosainen tai todistaja voivat osallistua asian pääkäsittelyyn henkilökohtaisen paikallaolon sijaan etäyhteyden välityksellä. Tällaisesta mahdollisuudesta on yleensä mainittu erikseen istuntokutsussa. Video- tai puhelinyhteyden välityksellä tapahtuvasta osallistumisesta on aina erikseen sovittava käräjäoikeuden kanssa hyvissä ajoin ennen asian pääkäsittelyä. Muussa tapauksessa kutsutun on noudatettava sakon uhalla annettua määräystä saapua henkilökohtaisesti oikeustalolle.

Lisätietoa etäosallistumisesta on osiossa Oikeudenkäyntiin osallistuminen etäyhteydellä .

Julkaistu 27.12.2022