Oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeudessa

Suuri osa hallinto-oikeuden päätöksistä on maksullisia, jolloin niistä peritään oikeudenkäyntimaksu.

Julkaistu 3.1.2022