Oikeudenkäyntimaksut yleisissä tuomioistuimissa

Oikeudenkäynnin kustannukset muodostuvat oikeudenkäyntimaksusta, oikeudenkäyntiavustajan palkkiosta ja todistajille maksettavista korvauksista.

Julkaistu 3.1.2022