Sähköinen asiointipalvelu

Riidattomissa velkomisasioissa ja muissa summaarisissa riita-asioissa on käytössä käräjäoikeuden sähköinen asiointipalvelu, jonka käyttö on pakollista muille kuin omaa asiaansa hoitaville yksityishenkilöille.

Asiointipalvelua ei voi käyttää muissa asioissa.

Julkaistu 23.11.2020