Sähköinen asiointipalvelu

Riidattomissa velkomisasioissa ja muissa summaarisissa riita-asioissa on käytössä käräjäoikeuden sähköinen asiointipalvelu, jonka käyttö on pakollista muille kuin omaa asiaansa hoitaville yksityishenkilöille.

Asiointipalvelua ei voi käyttää muissa asioissa.

Paljon haastehakemuksia tekevät yritykset ja yhteisöt voivat lisäksi liittyä Santra-järjestelmään.

Hallinto- ja erityistuomioistuimissa on käytössä oma sähköinen asiointipalvelu.


Julkaistu 23.11.2020