Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu on tietoturvallinen tapa asioida hallinto- ja erityistuomioistuinten kanssa. Palvelun käyttö vaatii vahvan tunnistautumisen

Palvelun kautta yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat toimittaa valitsemalleen tuomioistuimelle esimerkiksi valituksen tai hakemuksen sekä selvityksiä ja vastata tuomioistuimen lähettämään kuulemispyyntöön. Tuomioistuin voi lähettää päätöksen, kuulemispyyntöjä ja muita dokumentteja asiointipalvelun välityksellä.

Siirry hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalveluun.

Ohje sähköisten asiakirjojen nimeämisestä muutoksenhakijoille

Hallinto-oikeuden muutoksenhakumenettelyn ohjeet ilmenevät muutoksenhaun kohteena olevaan päätökseen liitetystä valitusosoituksesta. Sähköisen asiakirja-aineiston toimittamisessa tulee lisäksi ottaa huomioon alempana tällä sivulla olevat ohjeet. Tiedostojen jaottelu ja nimeäminen ohjeiden mukaisesti helpottaa asiakirjojen käsittelyä tuomioistuimessa.

Samassa asiassa jo aiemmin viranomaiselle, muutoksenhakulautakunnalle tai hallintotuomioistuimelle toimitettua aineistoa ei tarvitse lähettää enää uudelleen.

Aineiston jaottelu tiedostoihin sähköisessä asiointipalvelussa

Muutoksenhaun kohteena oleva päätös valitusosoituksineen ja valitus tulee viedä niille varattuihin ja nimettyihin kohtiin asiointipalvelussa. Samoin mahdolliset muut valituksen liiteasiakirjat viedään kukin erillisenä tiedostonaan niille varattuun kohtaan ("Oikeudenkäyntiasiakirjan liitteet/muut asiakirjat") asiointipalvelussa. Vastaavasti tulee toimia myös muiden oikeudenkäyntiasiakirjojen ja niiden liitteiden kanssa.

Aineiston jaottelu tiedostoihin sähköpostia käytettäessä

Valitus sekä muutoksenhaun kohteena oleva päätös valitusosoituksineen tulee toimittaa erillisinä tiedostoina. Samoin toimitetaan mahdolliset muut oikeudenkäyntiasiakirjat ja liitteet kukin erillisenä tiedostona.

Tiedostojen nimeäminen

 • Tiedosto nimetään selkeästi siten, että tiedoston nimi kuvaa mahdollisimman hyvin tiedoston sisältöä. Tiedoston nimeä on mahdollista muokata sähköisessä asiointipalvelussa ennen lähettämistä.
 • Tiedoston nimessä on suositeltavaa esittää myös jokin tarkentava tieto, kuten asiakirjan päivämäärä ja/tai sen henkilön nimi, jota asiakirja koskee.
 • Jos valituksessa tai muussa kirjelmässä on numeroitu liiteluettelo, liitetiedoston nimen alkuun on suositeltavaa laittaa vastaava liitenumero.
 • Tiedoston nimen enimmäispituus on 100 merkkiä sisältäen välilyönnit.
 • Tiedoston nimessä ei saa käyttää seuraavia merkkejä: " * : ? / \ |

Esimerkkejä

 • Valituksenalainen päätös 21.1.2021
 • Valitus 11.2.2021
 • Lasku oikeudenkäyntikuluista 13.2.2021
 • Oikeusapupäätös 15.11.2021
 • Liite 1 Tutkintotodistus 1.12.2019 Matti Meikäläinen
 • Liite 2 Kauppakirja 25.10.2016

Sallitut tiedostomuodot

 • Tekstitiedostot: txt, doc, docx, xls, xlsx, odt, ods, odp, odg, odf, pdf
 • Kuvatiedostot: jpg, jpeg, png
 • Yksittäisen tiedoston enimmäiskoko sähköisessä asiointipalvelussa on 10 MB
 • Sähköpostiviestin ja siihen sisältyvien liitteiden enimmäiskoko on 40 MB


Julkaistu 21.1.2021