Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

17.11.2017
Työ- ja elinkeinoministeriö - asiantuntijapalvelut
julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankinnan kohteen määritteleminen
17.11.2017
Uudenkaupungin kaupunki - päällystystyöt
julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - oikeudenkäyntikulujen korvaaminen
17.11.2017
Parikkalan kunta - koulukuljetukset
julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjousten vertailu
17.11.2017
Velkomus - Perintäkulut - Oikeudenkäyntikulut
17.11.2017
Aqualisa Products Limited > A
tavaramerkki - kansainvälinen rekisteröinti - sekaannusvaara
17.11.2017
Liikennevirasto - väylänhoito
julkinen hankinta - vertailuperusteet - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta
17.11.2017
Liikennevirasto - väylänhoito
julkinen hankinta - tarjousten vertailu - seuraamuksen määrääminen
17.11.2017
Rikslagstiftning – Lagstiftningsbehörighet – Överlåtelsebeskattning – Kommunal bolagiseringsskyldighet – Tillämplighet i landskapet av bestämmelser i rikets kommunallag
17.11.2017
Maa-aineslupaa koskevat valitukset (Mäntsälä)
17.11.2017
Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Huostassapidon lopettaminen – Lapsen sijoittaminen huostaanotettuna kotiin
 
Julkaistu 24.2.2014