Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

23.4.2018
Oulun Sähkönmyynti Oy > Energiavirasto
sähkömarkkina-asia – ennakkoratkaisupyyntö
23.4.2018
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon veronalaisuus – Vapaaehtoinen eläkejärjestely – Pääomatulo – Ansiotulo – Yhdysvallat – Sijoitus – Pääoma – Sijoitukselle kertyvä tuotto – Roth 401(k) -järjestely – After-tax-menetelmä
23.4.2018
Asemakaavaa koskeva valitus, Tampere (Tammelan stadionin kehittäminen)
23.4.2018
Valitus synnytystoiminnan lopettamista koskevasta päätöksestä
23.4.2018
Valmisteverotus – Maahantuonti jäsenvaltiosta – Kaupallinen tarkoitus – Tuontirajoitus – Takavarikointi – Nuuska
20.4.2018
Ampuma-ase - Hankkimislupa - Metsästysperuste - Luotettava selvitys metsästysharrastuksesta
19.4.2018
Ympäristönsuojelulain mukaista hallintopakkopäätöstä koskeva valitus (Hollola)
19.4.2018
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Veron peruste – Vastike – Veron laskentatapa – Maksuunpano – Myyjän mahdollisuus periä arvonlisävero ostajalta kansallisen oikeuden mukaan
18.4.2018
Handlingsoffentlighet – Offentlig för allmänheten – Val av stadsdirektör – Headhunting – Avsaknad av samtycke till tjänst
Asiakirjajulkisuus – Yleisöjulkisuus – Kaupunginjohtajan valinta – Headhunting – Puuttuva suostumus virkaan
18.4.2018
Vahingonteko
 
Julkaistu 24.2.2014