Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

19.3.2019
F. Hoffman-La Roche AG, Roche Oy ja Genentech Inc. > MSD Finland Oy
turvaamistoimi
19.3.2019
Hämeenlinnan kaupunki - liikennöintipalvelut
julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - vakava virhe ammattitoiminnassa
19.3.2019
Meira Oy > Patentti- ja rekisterihallitus
tavaramerkki - erottamiskyky
19.3.2019
Kansainvälinen prosessioikeus – Suomen tuomioistuimen toimivalta
Euroopan unionin oikeus – Bryssel I -asetus
Kuljetussopimus – Tiekuljetus
18.3.2019
Public Joint Stock Company Gazprom neft > Patentti- ja rekisterihallitus
tavaramerkki - sekaannusvaara
18.3.2019
Parikkalan kunta - rantatien rakennusurakka
julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen
18.3.2019
Veronkanto – Veronkuittaus – Konkurssi – Kiinteistöveron palautus – Konkurssisaatavat
18.3.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Maatila ‒ Omaisuuden luovutus – Kuolinpesän ulkopuoliset varat
18.3.2019
Kiinteistönmuodostamislaki - Rasite - Korvaus
15.3.2019
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka – Lapsen huoltoa koskeva väliaikaismääräys – Yhteishuoltajuus – Lapsen sijoittaminen toisen huoltajansa luokse
 
Julkaistu 24.2.2014