Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

21.7.2020
Rättegångsavgift – uppenbar oskälighet – överklagbarhet – besvärsförbud
Oikeudenkäyntimaksu - ilmeinen kohtuuttomuus – valituskelpoisuus - valituskielto
21.7.2020
Ympäristölupa - Peruutettu lupahakemus - Lupahakemuksen peruutus lupapäätöksen antamisen jälkeen - Muutoksenhakuvaiheessa tehty lupahakemuksen peruutus - Lupahakemuksen peruutuksen merkitys
20.7.2020
COMPAGNIE DE VICHY Etat Francais > Patentti- ja rekisterihallitus
tavaramerkki - erottamiskyky - sekaannusvaara
17.7.2020
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka - tutkimuskäsineet
julkinen hankinta - tarjousten vertailu
17.7.2020
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka - tutkimuskäsineet
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu
15.7.2020
Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 267 artikla – Ranskalainen yhtiömuotoinen sijoitusrahasto – Suomesta saatu tulo – Lähdevero – Tuloverolaki 20 a § – Rinnastettavuus – Sijoittautumisvapaus – Pääomien vapaa liikkuvuus
14.7.2020
Hansel Oy - elinkaaripalvelut
julkinen hankinta - puitejärjestely - hankinnan laajuudesta ilmoittaminen
14.7.2020
Verohallinto - toimistokalusteet
julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tehottomuusseuraamus - välitön oikeusvaikutus
13.7.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy ja Tampereen korkeakoulusäätiö sr - työterveyshuoltopalvelut
julkinen hankinta - vertailuperusteiden ilmoittaminen - hankintapäätöksen perusteleminen - tarjousten vertailu
13.7.2020
Helsingin kaupunki - kauppapalvelujen käyttöoikeussopimukset
julkinen hankinta - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi
 
Julkaistu 24.2.2014