Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

17.1.2020
Kantakaupungin yleiskaava 2040 (Tampere)
17.1.2020
Konkurssi - Konkurssin edellytykset
Velan vanhentuminen
Osakeyhtiö
17.1.2020
Kunnallinen viranhaltija – Virantoimituksesta pidättäminen – Ajokielto – Erityinen kelpoisuusehto – Viranhoidon estyminen
16.1.2020
Oulun kaupungin toimielinten jäsenvalinnat toimikaudelle 2017–2021 (kunnallisvalitus)
15.1.2020
Ulkomaalaisasiaa koskeva valituslupahakemus ja valitus
15.1.2020
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusjärjestys – Rakennusjärjestyksen määräysten yleiset edellytykset – Sivuasuntojen rakentamisen salliva määräys – Sivuasunnon käyttötarkoitus – Määräyksen soveltamisala – Paikalliset olot – Selvitysten riittävyys
15.1.2020
Julkista hankintaa koskeva valitus
15.1.2020
Tasapuolinen kohtelu - Työpalkka
14.1.2020
Isyys - Isyyden vahvistaminen
Perintöoikeus
14.1.2020
Asumistuki - Oikaisu vahingoksi - Takaisinperintä
 
Julkaistu 24.2.2014