Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

19.11.2019
Vammaispalvelu – Kuljetuspalvelut – Vaikeavammainen lapsi – Tarve itsenäistymiseen – Tukihenkilö
15.11.2019
Asiakirjajulkisuus – Allekirjoituksen julkisuus – Henkilötuntomerkkitieto – Passihakemus – Nimikirjoitusnäytteen salassapito
15.11.2019
Ulkomaalaisasia – Työtekijän oleskelulupa – Jatko-oleskelulupa – Toimeentuloedellytys – Uusi työsuhde – Toimeentuloedellytyksen täyttymättä jääminen edellisen oleskeluluvan aikana – Kielteinen osapäätös
15.11.2019
Asiakirjajulkisuus – Henkilökohtaisten ominaisuuksien arviointi – Pro gradu -tutkielma – Sanallinen arvostelu
14.11.2019
Työntekijän eläkelaki - Vakuuttamisvelvollisuudesta vapauttaminen
14.11.2019
Kanteen tutkiminen
Työrauha
Työrauhalausekkeen tulkinta
Velvoitemääräys
14.11.2019
Julkinen hankinta – Kansallinen hankinta – Tarjoajan soveltuvuus – RALA-pätevyys – Yleiset hankintaoikeudelliset periaatteet
14.11.2019
Julkinen hankinta – Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinta – Liitteen E mukainen palvelu – Ehdokkaan tai tarjoajan soveltuvuus – Referenssi – Ryhmittymä – Osallistuminen hankinnan kohteena olevien palvelujen tuottamiseen – Osallistumishakemus
14.11.2019
Kunnallisasia, Espoo
14.11.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Lunastus – Lunastusperusteet – Yleiskaava – Kunta – Maapolitiikka – Maanhankinta – Yleinen tarve
 
Julkaistu 24.2.2014