Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

19.7.2019
Valmet Technologies Oy > Andritz Oy
patentti - keksinnöllisyys
19.7.2019
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - potilastietojärjestelmä
julkinen hankinta - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus
19.7.2019
Kansaneläkelaitos - lasten ja nuorten ryhmäpsykoterapia
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus
18.7.2019
Välimiesmenettely - Välitystuomion kumoaminen
17.7.2019
Kansaneläkelaitos - yksilöfysioterapia
julkinen hankinta - liitteen E mukainen palvelu - tarjoajien valinta - epäselvä tarjouspyyntö - tasapuolinen kohtelu
17.7.2019
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - Valtatie 2:n leventäminen
julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - markkinaoikeuden toimivalta - valitusosoitus
17.7.2019
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - kuulokojeiden korvakappaleet
julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet
17.7.2019
Länsimetro Oy - pääsähkönjakelu-urakka
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täydennyttäminen
17.7.2019
Tuomi Logistiikka Oy - kuulokojeet
julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys
17.7.2019
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Somalia – Uusi turvapaikkaperuste – Sukuelinten silpominen – Alaikäinen turvapaikanhakija – Viranomaisen selvittämisvelvollisuus
 
Julkaistu 24.2.2014