Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

27.2.2020
Vammaispalvelu – Asunnon muutostyöt – Viranhaltijan päätös hakemuksen hyväksymisestä – Viranhaltijan uusi päätös saman hakemuksen osittaisesta hylkäämisestä – Hallintolain soveltaminen
27.2.2020
Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Huostaanottohakemuksen hylkääminen – Hakijan esittämään sijaishuoltopaikkaan liittyvät puutteet – Asian selvittäminen hallinto-oikeudessa – Lisäselvityksen pyytäminen
26.2.2020
Vapaaehtoinen tapaturmavakuutus - Vapaa-ajan vakuutus - Päivärahasta tehtävä vähennys
26.2.2020
Oikeudenkäyntikulut - Oikeusturvavakuutus - Oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuus
26.2.2020
Blue Water Shipping Oy > X-WK Logistics Oy Ab
sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - väliaikainen kielto
25.2.2020
Scanbox Entertainment A/S > DNA Oyj
tekijänoikeus - turvaamistoimi - teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen
25.2.2020
KL-Kuntahankinnat Oy - oppi- ja hoivakalusteet
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten täsmentäminen - tasapuolinen kohtelu
25.2.2020
Vantaan kaupunki - eOppimisen järjestelmä
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen hinnoittelu
25.2.2020
Joensuun kaupunki - turvateknologiaratkaisut
julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta
25.2.2020
Oikeudenkäyntimenettely - Kanteen muuttaminen
Avoliitto - Pesänjakaja - Omaisuuden erottelu
 
Julkaistu 24.2.2014