Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

5.6.2020
Lahjavero – Vaihtosopimus – Osakevaihto – Vastike – Käyvän arvon alittava hinta
5.6.2020
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Hakemuksen jättämiselle annetun määräajan siirtäminen – Toimeentuloedellytyksen soveltaminen – Luottamuksensuoja – Suhteellisuusperiaate
5.6.2020
Ulkomaalaisasia – Oleskeluluvan peruuttaminen – Muuttaminen pysyvästi pois maasta – Käynnit Suomessa alle kahden vuoden välein – Pysyvä oleskelulupa
5.6.2020
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Avioliitto – Maahantulosäännösten kiertäminen – Perhe-elämän suoja – Yleinen etu – Työskentely ja oleskelu Suomessa ilman lupaa
5.6.2020
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Avioliitto – Maahantulosäännösten kiertäminen – Perhe-elämän suoja – Yleinen etu – Toisen valtion myöntämä Schengenviisumi – Kansainvälisen suojelun hakeminen
4.6.2020
Hätävarjelu
Pahoinpitely
Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Rikosasia
Todistelu - Esitutkintakertomuksen huomioon ottaminen oikeudenkäynnissä - Näytön arviointi
4.6.2020
Vesitalousasia – Pohjavesi – Soranotto – Tärkeä pohjavesialue – Pohjaveden muodostumisalue – Vedenottamon suoja-alue – Arvioitu lähisuojavyöhyke
4.6.2020
Julkista hankintaa koskeva valitus
3.6.2020
Helsingin kaupunki ja Länsimetro Oy - metron kameravalvontajärjestelmä
julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - hankinta-asiakirjojen muuttaminen kesken hankintamenettelyn
3.6.2020
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen - Väkivallan käyttö
 
Julkaistu 24.2.2014