Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

23.1.2019
Ympäristönsuojelulaki – BAT-päätelmät – BAT-päästötasoa lievemmät raja-arvot – kustannusten ja ympäristöhyötyjen vertailu – lupamääräysten tarkistaminen – luvan myöntämisen edellytykset
23.1.2019
Ympäristönsuojelulaki – Koetoimintailmoitus – Koeluonteinen toiminta – Koeluonteisen toiminnan keskeyttäminen – Jälkivalvonta
23.1.2019
Henkilökohtaisen tulon verotus – Tulon hankkimisesta johtuva meno – Menon kohdistaminen – Takaustappio – Menetys
23.1.2019
Rikosuhrimaksu
Ennakkopäätösvalitus
21.1.2019
Lohjan kaupunki - etälääketieteellinen vastuulääkäripalvelu
julkinen hankinta - tasapuollinen kohtelu - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet
21.1.2019
Turun kaupunki - rakennusautomaatiojärjestelmien ja valvomo-ohjelmien asennus-, ohjelmointi-, korjaus- ja ylläpitotyöt
julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouspyynnön epäselvyys
21.1.2019
Työsuhteen irtisanominen - Liikkeen luovutus
17.1.2019
Lahjavero – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdos – Veronhuojennus – Maatilakokonaisuus – Omistus
17.1.2019
Velkasuhteeseen perustuva saatava
Yrityssaneeraus
Takaus
17.1.2019
Konkurssi - Konkurssivalvonta - Jakoluettelon vahvistaminen
 
Julkaistu 24.2.2014