Ratkaisut

Tältä sivustolta löytyvät kaikkien muiden tuomioistuinten paitsi käräjäoikeuksien tekemät ratkaisut.

Ratkaisujen tunnisteissa käytetyt lyhenteet viittaavat tuomioistuinten nimiin:

KKO (korkein oikeus), KHO (korkein hallinto-oikeus), HelHO (Helsingin hovioikeus), I-SHO (Itä-Suomen hovioikeus), RHO (Rovaniemen hovioikeus), THO (Turun hovioikeus), VaaHO (Vaasan hovioikeus), HAO (hallinto-oikeus), TT (työtuomioistuin), MAO (markkinaoikeus), VakO (vakuutusoikeus).

Julkaistu 9.11.2020