Etusivu » Ratkaisut

Uusimmat ratkaisut kaikista oikeusasteista

13.9.2019
Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Lapsen kuuleminen – Asiaan osallisten kuuleminen – Kuulematta jättäminen – Sovellettava laki – Menettelyvirhe
13.9.2019
Täytäntöönpanon keskeyttämistä koskeva hakemus (Kittilä)
13.9.2019
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeaminen – Yhdistyksen valitusoikeus – Oikeus valitusperusteiden esittämiseen
13.9.2019
Terveydensuojelu – Asumisterveys – Terveyshaitta – Velvoite terveyshaitan poistamiseksi – Melu – Melun mittaaminen – Kokonaisarvio – Asuinhuoneisto – Ravintolamelu – Musiikkimelu – Karaoke
12.9.2019
Pakkokeino – Kantelu – Tutkintavangin sijoittaminen
12.9.2019
Ulkomaalaisasia – Perheenyhdistäminen – Toimeentuloedellytys – Toimeentuloedellytyksen määrittäminen – Eri perusteilla haetut perheenjäsenten oleskelulupahakemukset – Yhteisessä taloudessa asuva perhe
12.9.2019
Tuloverotus – Toimintamuodon muutos – Toiminimen muuttaminen osakeyhtiöksi – Viimeisen verovuoden päättymispäivä – Kaupparekisteriin merkitseminen
11.9.2019
Elinkeinotulon verotus – Rajat ylittävä sulautuminen – Tulon veronalaisuus – Jatkuvuusperiaate – Lainan järjestely- ja takauspalkkiot – Sulautumista edeltävinä verovuosina myönnetyt lainat ja takaukset
10.9.2019
Oikeustoimi - Oikeustoimen pätemättömyys
Työsopimus - Työsopimuksen päättäminen
10.9.2019
Työntekijän eläkelaki – Päätöksen perusteleminen – Ministeriön päätös – Vakuutustoiminta
 
Julkaistu 24.2.2014