Tuomarin virka

Tuomioistuinlaitoksen tehtävänä on lainkäyttö riita-, rikos-, hakemus- sekä hallintoasioissa ja siten oikeusturvan toteuttaminen. Yleisiä tuomioistuimia ovat korkein oikeus, hovioikeudet ja käräjäoikeudet. Yleisiä hallintotuomioistuimia ovat korkein hallinto-oikeus ja alueelliset hallinto-oikeudet. Erityistuomioistuimia ovat markkinaoikeus, työtuomioistuin, vakuutusoikeus ja valtakunnanoikeus.

Julkaistu 11.11.2020