Valtakunnanoikeus

Valtakunnanoikeus käsittelee syytteen, joka nostetaan valtioneuvoston jäsentä tai oikeuskansleria, eduskunnan oikeusasiamiestä taikka korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa. Lisäksi valtakunnanoikeus käsittelee tasavallan presidentin rikosoikeudellista vastuuta koskevan syytteen.

Näin asiat ratkaistaan

Puheenjohtaja kutsuu valtakunnanoikeuden koolle, kun päätös syytteen nostamisesta on saapunut hänelle. Syytteen nostamisesta valtakunnanoikeudessa ministerivastuuasioissa päättää eduskunta perustuslakivaliokunnan kannanoton perusteella.

Syytettä valtakunnanoikeudessa ajaa valtakunnansyyttäjä. Oikeuskansleri tai oikeusasiamies voi kuitenkin ajaa syytettä korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oikeuden jäsentä vastaan.

Yksityinen kansalainen ei voi saada asiaa vireille valtakunnanoikeudessa.

Asia käsitellään valtakunnanoikeudessa soveltuvin osin kuten rikosasia. Valtakunnanoikeuden tuomioon ei saa valittamalla hakea muutosta.

Valtakunnanoikeuden jäsenet

Valtakunnanoikeuteen kuuluvat korkeimman oikeuden presidentti puheenjohtajana sekä korkeimman hallinto-oikeuden presidentti ja kolme virkaiältään vanhinta hovioikeuden presidenttiä sekä viisi eduskunnan valitsemaa jäsentä, joiden toimikausi on neljä vuotta.

  • Puheenjohtaja, presidentti Tatu Leppänen, korkein oikeus
  • Varapuheenjohtaja, presidentti Kari Kuusiniemi, korkein hallinto-oikeus
  • Presidentti Asko Välimaa, Helsingin hovioikeus
  • Presidentti Antti Savela, Itä-Suomen hovioikeus
  • Presidentti Jyrki Kiviniemi, Rovaniemen hovioikeus

Eduskunnan valitsemat jäsenet 1.1.2024 - 31.12.2027

  • kansanedustaja Pihla Keto-Huovinen, varajäsenenään kansanedustaja Mari Kaunistola
  • kansanedustaja Pekka Toveri, varajäsenenään kansanedustaja Karoliina Partanen
  • kansanedustaja Onni Rostila, varajäsenenään kansanedustaja Juho Eerola
  • kansanedustaja Tarja Filatov, varajäsenenään kansanedustaja Mika Kari
  • asianajaja, varatuomari Anssi Kyllönen, varajäsenenään varatuomari Eeva-Maria Maijala

Yhteystiedot

Korkeimman oikeuden viestintä, p. 02956 40052, viestinta.kko(at)oikeus.fi

Julkaistu 2.1.2024