Mitä asioita hallinto-oikeus käsittelee?

Perustuslaki edellyttää, että kaikessa julkisessa toiminnassa noudatetaan tarkoin lakia. Hallinnossa periaatteena on yleinen valitusoikeus eli viranomaisen päätöksestä, jolla asia ratkaistaan lopullisesti tai jätetään tutkimatta, saa yleensä valittaa. Viranomaisella tarkoitetaan kaikkia julkista hallintotehtävää hoitavia tahoja.

Julkaistu 22.2.2022