Korkein hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ylin hallintotuomioistuin ja käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa.

Korkeimman hallinto-oikeuden tehtävä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa sekä muutoksenhakuja ratkaisemalla valvoa viranomaisten päätösten lainmukaisuutta. Korkein hallinto-oikeus on ylin hallintotuomioistuin, joka viimeisenä asteena ratkaisee kysymyksen hallintopäätöksen lainmukaisuudesta.

Lue lisää korkeimman hallinto-oikeuden tehtävistä korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivuilta .

Julkaistu 8.3.2024