Tuomioistuinlaitoksen strategia

Tuomioistuinviraston johtokunta on vahvistanut tuomioistuinlaitoksen strategian vuosille 2023 - 2033.

Strategia sisältää tuomioistuinlaitoksen perustehtävän, vision ja keskeiset tavoitteet.

Tuomioistuinlaitoksen perustehtävä on tuottaa oikeusturvaa: Riippumattomat ja puolueettomat tuomioistuimet tuottavat oikeusturvaa ratkaisemalla niiden käsiteltäviksi tulleet riita-, rikos- ja hallintolainkäyttöasiat. Visiossa korostetaan tuomioistuinlaitoksen asemaa ja oikeusturvan laatua sekä tiivistetään tulevan kymmenen vuoden tahtotila: Oikeusvaltion ytimessä – Tuomioistuimet tuottavat laadukasta oikeusturvaa joutuisasti ja nykyaikaisin menetelmin.

Tuomioistuinlaitoksen keskeisissä tavoitteissa korostuvat oikeudenhoidon ymmärtäminen palveluna, henkilöstön hyvinvointi sekä aktiivinen vaikuttaminen toiminnan perusedellytyksiin.

Tuomioistuinlaitoksen toiminnan ja palvelun tavoitellaan vastaavan yhteiskunnan ja ihmisten tarpeita. Tavoitteeseen sisältyy muun muassa se, että asiat ratkaistaan joutuisasti, laadukkaasti ja kohtuullisin kustannuksin ja että oikeusturva toteutuu yhtäläisesti koko maassa.

Tuomioistuinlaitoksen strategia 2023-2033 [pdf, 1.3 MB]

Julkaistu 2.3.2023