Tuomioistuinlaitoksen strategia

Tuomioistuinviraston johtokunta on vahvistanut tuomioistuinlaitoksen strategian vuosille 2023 - 2033.

Strategia sisältää tuomioistuinlaitoksen perustehtävän, vision ja keskeiset tavoitteet.

Julkaistu 2.3.2023