Helsingin hallinto-oikeuden tilastoja

Helsingin hallinto-oikeus julkaisee tilastoja pääasiaryhmistään. Sivuilla julkaistaan myös tiedot niistä asiaryhmistä, joista Helsingin hallinto-oikeus on vastannut valtakunnallisesti (turvapaikka-, tulli ja ALV-asiat)

Ratkaistut asiat ja keskimääräiset käsittelyajat 1.1.-31.10.2018Pääasiaryhmät


Ratkaistuja asioita Keskimääräinen käsittelyaika (kk)

Ulkomaalaisasiat
3 354 10,3

Sosiaali- ja terveydenhuolto
1 479 4,6

Verot
597
13,2

Valtio-oikeus ja yleishallinto
547
9,7

Taloudellinen toiminta ml. liikenne- ja viestintäasiat
352
6,8

Rakentaminen
240 11,7

Ympäristö
84 14,3

Itsehallinto
63
12,3


Yksittäiset asiaryhmät*


Ratkaistuja asioita Keskimääräinen käsittelyaika (kk)

Turvapaikka-asiat
1 428 13,1

Turvapaikka-asiat /
nopeutettu käsittely
481 3,9

Arvonlisäveroa koskevat
valitukset
158 18,5

Verohallinnon ennakkoratkaisu arvonlisäveroasiassa
38 9,2

Tullausvalitukset
17 11,4

*Asiaryhmät, joissa Helsingin hallinto-oikeudella on ollut vastuu koko Suomen asiaratkaisuista. Valtakunnalliset asiaryhmät tilastoidaan pääasiaryhmien alle.

Ajat ovat keskimääräisiä käsittelyaikoja. Yksittäistapauksessa käsittelyajat voivat vaihdella ylläolevista ajoista. Käsittelyaikoja asiaryhmissä, joissa on tehty alle viisi päätöstä, ei tilastoida.

 
Julkaistu 7.11.2018