Helsingin hallinto-oikeuden tilastoja

Helsingin hallinto-oikeus julkaisee tilastoja pääasiaryhmistään. Sivuilla julkaistaan myös tiedot niistä asiaryhmistä, joista Helsingin hallinto-oikeus vastaa valtakunnallisesti (tulli ja ALV-asiat sekä turvapaikka-asiat 1.2.2017 asti)

Ratkaistut asiat ja keskimääräiset käsittelyajat 1.1.-31.5.2019Pääasiaryhmät


Ratkaistuja asioita Keskimääräinen käsittelyaika (kk)

Ulkomaalaisasiat
1 485
8,3

Sosiaali- ja terveydenhuolto
676 4,4

Valtio-oikeus ja yleishallinto
394
11,7

Verot
334
11,7

Taloudellinen toiminta ml. liikenne- ja viestintäasiat
216
5,7

Rakentaminen
126 9,9

Itsehallinto
39 15,1

Ympäristö
20
8,7


Yksittäiset asiaryhmät


Ratkaistuja asioita Keskimääräinen käsittelyaika (kk)

Turvapaikka-asiat*
267
11,1

Turvapaikka-asiat /
nopeutettu käsittely*
334 3,9

Arvonlisäveroa koskevat
valitukset**
73
14,8

Verohallinnon ennakkoratkaisu arvonlisäveroasiassa**
11
8,3

Tullausvalitukset**
10
13,6

*Asiaryhmät, joissa Helsingin hallinto-oikeudella on ollut vastuu koko Suomen asiaratkaisuista 1.2.2017 asti. Valtakunnalliset asiaryhmät tilastoidaan pääasiaryhmien alle.

**Asiaryhmät, joissa Helsingin hallinto-oikeudella on vastuu koko Suomen asiaratkaisuista. Valtakunnalliset asiaryhmät tilastoidaan pääasiaryhmien alle.

Ajat ovat keskimääräisiä käsittelyaikoja. Yksittäistapauksessa käsittelyajat voivat vaihdella ylläolevista ajoista. Käsittelyaikoja asiaryhmissä, joissa on tehty alle viisi päätöstä, ei tilastoida.

 
Julkaistu 4.6.2019