Helsingin hallinto-oikeuden tilastoja

Helsingin hallinto-oikeus julkaisee tilastoja pääasiaryhmistään. Sivuilla julkaistaan myös tiedot niistä asiaryhmistä, joista Helsingin hallinto-oikeus vastaa valtakunnallisesti (tulli ja ALV-asiat sekä turvapaikka-asiat 1.2.2017 asti)

Ratkaistut asiat ja keskimääräiset käsittelyajat 1.1.-31.12.2018Pääasiaryhmät


Ratkaistuja asioita Keskimääräinen käsittelyaika (kk)

Ulkomaalaisasiat
4 128 10,2

Sosiaali- ja terveydenhuolto
1 797 4,6

Verot
746
13,4

Valtio-oikeus ja yleishallinto
709
10,0

Taloudellinen toiminta ml. liikenne- ja viestintäasiat
430
6,7

Rakentaminen
294 11,7

Ympäristö
91 13,9

Itsehallinto
76
13,6


Yksittäiset asiaryhmät


Ratkaistuja asioita Keskimääräinen käsittelyaika (kk)

Turvapaikka-asiat*
1 604 13,0

Turvapaikka-asiat /
nopeutettu käsittely*
620 4,1

Arvonlisäveroa koskevat
valitukset**
183 18,0

Verohallinnon ennakkoratkaisu arvonlisäveroasiassa**
42 9,1

Tullausvalitukset**
20 11,5

*Asiaryhmät, joissa Helsingin hallinto-oikeudella on ollut vastuu koko Suomen asiaratkaisuista 1.2.2017 asti. Valtakunnalliset asiaryhmät tilastoidaan pääasiaryhmien alle.

**Asiaryhmät, joissa Helsingin hallinto-oikeudella on vastuu koko Suomen asiaratkaisuista. Valtakunnalliset asiaryhmät tilastoidaan pääasiaryhmien alle.

Ajat ovat keskimääräisiä käsittelyaikoja. Yksittäistapauksessa käsittelyajat voivat vaihdella ylläolevista ajoista. Käsittelyaikoja asiaryhmissä, joissa on tehty alle viisi päätöstä, ei tilastoida.

 
Julkaistu 18.1.2019