Itä-Suomen hallinto-oikeus on oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluva riippumaton tuomioistuin. Hallinto-oikeudessa ratkaistaan valitusasioita, jotka koskevat muutoksenhakua hallintoviranomaisten valituskelpoisiin päätöksiin, hallintoriita-asioita ja muita asioita, jotka kuuluvat hallinto-oikeuden toimivaltaan.

Itä-Suomen hallinto-oikeus on yksi maamme alueellisista hallinto-oikeuksista. Hallinto-oikeuden tuomiopiiri ulottuu Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntiin. Tuomiopiirin alueella asuu noin 850 000 ihmistä. Itä-Suomen hallinto-oikeus sijaitsee Kuopiossa ja on kaksikielinen.

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, sisäänkäynti Puistokadun puolelta, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio

Puhelin: 029 56 42502 (asiakaspalvelu)
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
  Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Puhelinvaihde: 029 56 42500

Aukioloajat: Asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

 
Julkaistu 31.12.2020