Tilastotietoja

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Vuosi 2018

Vuonna 2018 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen saapui 1 909 uutta asiaa. Samana aikana hallinto-oikeus ratkaisi 2 858 asiaa. Seuraavalle vuodelle siirtyi 1 824 asiaa.

Ratkaistut asiat jakaantuivat kahdeksaan pääasiaryhmään seuraavasti:

  • ulkomaalaisasiat (51 %)
  • sosiaali- ja terveydenhuolto (25 %)
  • valtio-oikeus ja yleishallinto (7 %)
  • verot (3 %)
  • rakentaminen (4 %)
  • taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäasiat (5 %)
  • itsehallintoasiat (4 %)
  • ympäristöasiat (1 %)

Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 12,6 kuukautta saapumispäivästä laskettuna.

Noin 25 prosenttia ratkaisuista johti muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen muuttamiseen tai asian palauttamiseen.

Annetuista ratkaisuista tehtiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle 9.1.2019 mennessä valituksia tai valituslupahakemuksia yhteensä 931 asiassa. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 2018 aikana 883 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyä muutoksenhakua. Näistä ratkaisua muutettiin 17 (1,9 %) tapauksessa ja asia palautettiin 0 tapauksessa.

Suullisia käsittelyjä järjestettiin 98 asiassa.


 
Julkaistu 17.1.2019