Tilastotietoja

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Vuosi 2019

Vuonna 2019 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen saapui 2 046 uutta asiaa. Samana aikana hallinto-oikeus ratkaisi 2 444 asiaa. Seuraavalle vuodelle siirtyi 1 427 asiaa.

Ratkaistut asiat jakaantuivat kahdeksaan pääasiaryhmään seuraavasti:

  • ulkomaalaisasiat (42 %)
  • sosiaali- ja terveydenhuolto (28 %)
  • valtio-oikeus ja yleishallinto (9 %)
  • verot (4 %)
  • rakentaminen (4 %)
  • taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäasiat (7 %)
  • itsehallintoasiat (4 %)
  • ympäristöasiat (2 %)

Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 12,0 kuukautta saapumispäivästä laskettuna.

Noin 23 prosenttia ratkaisuista johti muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen muuttamiseen tai asian palauttamiseen.

Annetuista ratkaisuista tehtiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle 10.2.2020 mennessä valituksia tai valituslupahakemuksia yhteensä 894 asiassa. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 2019 aikana 829 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyä muutoksenhakua. Näistä ratkaisua muutettiin 20 (2,4 %) tapauksessa ja asia palautettiin 0 tapauksessa.

Suullisia käsittelyjä järjestettiin 68 asiassa.


 
Julkaistu 10.2.2020