Tilastotietoja

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Vuosi 2015

Vuonna 2015 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen saapui 1 835 asiaa. Samana aikana hallinto-oikeus ratkaisi 1 971 asiaa. Seuraavalle vuodelle siirtyi 1 702 asiaa.

Ratkaistut asiat jakaantuivat kahdeksaan pääasiaryhmään seuraavasti:

  • sosiaali- ja terveydenhuolto (osuus kaikista asioista 33 %)
  • verot (9 %)
  • taloudellinen toiminta mukaan lukien liikenne- ja viestintäasiat (13 %)
  • rakentaminen (9 %)
  • valtio-oikeus ja yleishallinto (13 %)
  • itsehallintoasiat (10 %)
  • ulkomaalaisasiat (9 %)
  • ympäristöasiat (4 %)

Asioiden keskimääräinen käsittelyaika oli 9,8 kuukautta saapumispäivästä laskettuna.

Noin 20 prosenttia ratkaisuista johti muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen muuttamiseen tai asian palauttamiseen.

Annetuista ratkaisuista tehtiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle 31.12.2015 mennessä valituksia tai valituslupahakemuksia yhteensä 341 asiassa eli noin 16 prosentissa tapauksista. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi vuoden 2015 aikana 309 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä tehtyä muutoksenhakua. Näistä 29 tapauksessa ratkaisua muutettiin tai asia palautettiin.

Suullisia käsittelyjä järjestettiin 42 asiassa.


 
Julkaistu 18.3.2016