Tuomioistuinharjoittelu

Tuomioistuinharjoittelulla tarkoitetaan käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja hallinto-oikeudessa lainkäyttötehtäviin perehdyttävää harjoittelujärjestelmää. Tuomioistuinharjoittelijan virkanimike on käräjänotaari.

Julkaistu 17.1.2017