Usein kysyttyjä kysymyksiä

Tälle sivulle on koottu kysymyksiä, joita asiakkaat kysyvät usein.

Avioeroasiat

Käräjäoikeuden istunnot

Lähestymiskielto

Maksut

Rikosasiat


Avioeroasiat

1) Mistä saan avioerohakemuslomakkeen?

Vastaus: Valmiita lomakepohjia saa käräjäoikeuden kansliasta tai oheisesta linkistä: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/lomakkeet/avioero.html

2) Voiko avioerohakemuksen toimittaa sähköisesti?

Vastaus: Valitettavasti avioerohakemukselle ei ole omaa sähköistä jättöpalvelua. Hakemuksen voi toimittaa sähköpostilla niin, että valmiiksi täytetty ja allekirjoitettu hakemus toimitetaan skannattuna virastopostiin osoitteeseen [email protected]. Kyseiseen osoitteeseen toimitetaan vain Etelä-Karjalan käräjäoikeuden toimivaltaan kuuluvat hakemukset (Etelä-Karjalan maakunta).

3) Paljonko avioeroasian käsittely maksaa?

Vastaus: Avioeroa haetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen hinta on 210 euroa ja toisen vaiheen hinta on 100 euroa. Maksu peritään hakijalta. Jos molemmat puolisot hakevat avioeroa yhdessä, eivätkä mainitse hakemuksessa maksajaa, voidaan maksu periä kummalta puolisolta tahansa. Yhdessä hakiessa puolisot ovat yhteisvastuullisesti maksuvelvollisia eli jos laskun saanut osapuoli ei maksa laskua, se voidaan periä toiselta.

4) Jos laitan avioeroasian vireille, kauanko kestää ennen kuin ero tulee voimaan?

Vastaus: Avioeroasian käsittelyaika riippuu monesta eri tekijästä. Yleensä käsittely kestää vähintään puoli vuotta, joka on lakisääteisen harkinta-ajan pituus. Jos puolisot ovat hakeneet avioeroa yhdessä, on harkinta-ajan alkamispäivä sama kuin hakemuksen saapumispäivä käräjäoikeuteen. Jos toinen puoliso hakee avioeroa yksin, on hakemus annettava toiselle puolisolle tiedoksi, jolloin harkinta-aika alkaa tiedoksiantopäivästä. Toiseen vaiheen hakemuksen voi jättää aikaisintaan 6 kuukauden kuluttua ja viimeistään 12 kuukauden kuluttua harkinta-ajan alkamisesta. Lopullisen avioeropäätöksen saamisen kestoon vaikuttaa mahdollinen tiedoksiantoaika. Keskimääräinen käsittelyaika on noin 8 kuukautta.

5) Haimme puolisoni kanssa avioeron ensimmäistä vaihetta yhdessä. Kuuden kuukauden harkinta-aika on kulunut nyt umpeen. Voinko hakea toista vaihetta itse vai täytyykö meidän molempien olla hakijoina?

Vastaus: Voit hakea. Avioeron kumpaakin vaihetta voi hakea jompikumpi puolisoista yksi tai sitten molemmat yhdessä.

6) Olemme puolisoni kanssa tulleet toisiin ajatuksiin emmekä halua erota. Voimmeko peruuttaa hakemuksen?

Vastaus: Avioerohakemuksen voi perua. Peruutukseksi käy vapaamuotoinen hakemus käräjäoikeudelle, jonka molemmat puolisot ovat allekirjoittaneet. Peruutuksen saavuttua käräjäoikeus tekee sillensä jättämispäätöksen. Avioeroasiassa on mahdollista myös perua pelkästään 2. vaiheen hakemus, jos harkinta-aikaa haluaa vielä jatkaa. Tällöin asia jää vielä käräjäoikeuteen vireille. Tällöin peruutuksessa on mainittava, että kyseessä on avioeron 2. vaiheen hakemuksen peruutus. Jos avioeroasia halutaan myöhemmin saattaa loppuun asti, on 2. vaihetta haettava uudelleen.

Käräjäoikeuden istunnot

1) Haluaisin tulla seuraamaan istuntoja. Onko tämä mahdollista?

Vastaus: On mahdollista. Suurin osa käräjäoikeuden istunnoista ovat julkisia ja siis yleisölle avoimia. Ota yhteyttä kansliaan soittamalla tai sähköpostilla, jotta saat istuntopäivät tietoosi.
Lisää tietoa julkisuudesta: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijajulkisuus/oikeudenkaynninjulkisuus.html

2) Minut on kutsuttu todistajaksi käräjäoikeuden istuntoon. Pelkään, että jos todistan, siitä seuraa minulle jotain pahaa. Onko minun pakko tulla todistamaan?

Vastaus: Jos sinut on kutsuttu todistajaksi, on sinun tultava todistamaan. Todistamasta voi välttyä vain, jos poissaololle on perusteltu este. Perusteltuja syitä ovat esimerkiksi sairaus, joka on todistettavissa lääkärintodistuksella. Kuuleminen käräjäoikeudessa voidaan järjestää kuitenkin niin, ettei todistajan tarvitse kohdata epäiltyä/vastaajaa. Istuntosaliin voidaan virittää erillinen sermi, jonka takana pelkäävä todistaja istuu. Hänen ei myöskään tarvitse odottaa vuoroaan yleisissä tiloissa. Asiasta kannattaa olla yhteydessä oikeuden puheenjohtajaan (käräjätuomari/käräjänotaari), jotta tarvittavat valmistelut saadaan tehtyä hyvissä ajoin.

Lähestymiskielto

1) Paljonko lähestymiskiellon hakeminen maksaa?

Vastaus: Lähestymiskiellon hakeminen muuttui maksuttomaksi 1.10.2023. Jatkossa lähestymiskiellon hakijalta ei peritä maksua silloinkaan, kun hakemus hylätään tai asia raukeaa.

Maksut

1) Olen ollut asianosaisena oikeudenkäynnissä, jossa vastapuoli tuomittiin maksamaan korvausta minulle. Ratkaisun antamisesta on kulunut jo kauan aikaa, mutta en ole vieläkään saanut korvausrahoja.

Vastaus: Käräjäoikeus ei huolehdi korvauksen tai muidenkaan tuomittujen saamisten perimisestä vaan perimisen hoitaa ulosottovirasto. Käräjäoikeuden ratkaisu on ulosottoperuste, joka vaaditaan perimisasian laittamiseksi vireille ulosottovirastossa.

Rikosasiat

1) Olen asianomistajana rikosasiassa. Ilmoitin poliisille korvausvaatimukseni aiheutuneista vahingoista, mutta vaatimusta ei käsitelty käräjäoikeudessa.

Vastaus: Asianomistajan itsensä esitutkinnassa esittämä yksityisoikeudellinen korvausvaatimus ei tule automaattisesti käräjäoikeuden käsiteltäväksi vaan vaatimus on esitettävä uudelleen siinä vaiheessa, kun asia on edennyt tuomioistuimeen asti.Julkaistu 19.8.2020