Tuomioistuinharjoittelu

Vuoden 2017 aikana tuomioistuinharjoittelun käräjäoikeudessa aloittavat käräjänotaarit on jo valittu vuonna 2016.

Tuomioistuinharjoittelupaikkoja ei jatkossa haeta enää käräjäoikeudelta vaan käräjänotaarien valinta on siirtynyt toimintansa 1.1.2017 aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html
 
Julkaistu 31.3.2017