Riita-asioiden tuomioistuinsovittelu

Keski-Suomen käräjäoikeus ehdottaa riita-asioissa käsittelyksi tuomioistuinsovittelua. Sovittelulla on monia etuja verrattuna oikeudenkäyntiin. Sovitteluistuntoon pääsee yleensä selvästi nopeammin kuin oikeudenkäynnin pääkäsittelyyn. Sovittelu on osapuolille halvempi ja joustavampi menettely kuin täysimittainen oikeudenkäynti. Jos sovittelussa päästään sovintoon, muutoksenhakuvaihe jää pois. Sovinnot perustuvat usein osapuolten tarpeisiin ja intresseihin, jotka kohdistuvat nimenomaan tulevaisuuteen, kun taas oikeudenkäynnissä ratkaistaan, mitä menneisyydessä on tapahtunut.

Tärkeintä sovittelussa on kuitenkin se, että menettely perustuu osapuolten itsemääräämisoikeuteen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että osapuolet itse saavat vaikuttaa sovittelun kulkuun ja että osapuolet itse päättävät mahdollisen sovinnon ehdot. Olennainen merkitys on myös sillä, että osapuolet tulevat sovittelussa kuunnelluksi ja ymmärretyksi ja että osapuolet ymmärtävät hieman paremmin toistensa näkökulmia.

Käräjäoikeudessa voidaan sovitella kaikenlaisia riita-asioita, kuten

- kiinteistöriitoja

- työsuhderiitoja

- vahingonkorvauksia

- naapuririitoja

- perintö- ja ositusriitoja

- huoneenvuokrariitoja ym. ym.

Sovittelua voi pyytää riita-asiassa vapaamuotoisesti. Sovittelun aloittaminen edellyttää, että riidan kaikki osapuolet suostuvat siihen. Sovittelijana toimii sovittelukoulutuksen käynyt käräjätuomari. Jos käsittely jatkuu oikeudenkäynnissä, tuomarina toimii eri henkilö kuin sovittelija. Sovittelija ei kerro mitään sovittelun sisällöstä kenellekään eli menettely on luottamuksellista.

Tilastojen ja kokemusten mukaan sovitteluista 70-80 % päätyy sovintoon. Lisäksi sovinnon mahdollisuudet jatkossa lisääntyvät, koska osapuolet ovat monesti jo saaneet rakentavan keskusteluyhteyden. Sovittelussa olleet riidat päätyvät hyvin harvoin tuomarin ratkaistavaksi. Sovittelu ei hidasta asian käsittelyä oikeudenkäynnissä, vaan – jos sovintoa ei synny – asia palaa ns. normaalille paikalleen odottamaan oikeudenkäyntiä.

Käräjäoikeudessa on sovittelun osalta lähes joka vuosi yhteistyötapaamisia asianajajien ja muiden lakimiesten kanssa. Käräjäoikeudessa on ollut kaksivuotinen "Sovitteluprojekti 2016-2017", jonka materiaali on alla. Lisätietoa on myös kohdassa "Usein kysytyt kysymykset".

Usein kysytyt kysymykset sovittelusta (pdf, 0.06 Mt) Lomake menettelyn valinnasta (pdf, 0.07 Mt)

Projektisuunnitelma (pdf, 0.09 Mt) ProGradu_SannaKoskela.pdf (pdf, 1.62 Mt) Sovitteluprojekti_2016_-_2017_Loppuraportti_23.2.2018.pdf (pdf, 7.11 Mt) 18.3.2016 sovittelukoulutuksen muistio (pdf, 0.05 Mt)
 
Julkaistu 26.3.2019