Lomakkeita ja tietoa käräjäoikeudessa asioiville

Tiedote summaaristen riita-asioiden käsittelystä Kymenlaakson käräjäoikeudessa 1.9.2019 lukien

Summaaristen riita-asioiden käsittely Kymenlaakson käräjäoikeudessa 1.9.2019 lukien (pdf, 0.01 Mt)


Lomakkeita

Summaaristen asioiden haastehakemuksien toimittaminen alla olevia lomakkeita käyttäen on rajattu lainsäädännössä koskemaan poikkeustapauksia..

Haastehakemus huoneenvuokra-asiassa ja haato.pdf (pdf, 0.08 Mt) Haastehakemus.pdf (pdf, 0.06 Mt)

Avioerohakemus

avioerohakemus_2020.pdf (pdf, 0.14 Mt)

Lisää lomakkeita löytyy

sivuilta Lomakkeet sekä

sivuilta Suomi.fi

Sähköinen asiointipalvelu

Asiakirjojen toimittaminen virastoon


Lisätietoa käräjäoikeuden toiminnasta

Käräjäoikeus

Rikosasiat

Riita-asiat

Hakemusasiat
Paluu etusivulle

 
Julkaistu 7.2.2020