Tuomioistuinharjoittelu

1.1.2017 lukien käräjänotaarien valinta on siirtynyt käräjäoikeuksilta toimintansa aloittaneelle tuomarinkoulutuslautakunnalle. Sen tehtäviin kuuluu muun ohessa huolehtia tuomioistuinharjoittelusta annetun lain mukaisten harjoittelupaikkojen keskitetyn hakumenettelyn järjestämisestä sekä käräjänotaarien valinnasta ja nimittämisestä.

https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/lautakunnat/tuomarinkoulutuslautakunta.html

 
Julkaistu 9.6.2017